Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Aktualności

Konferencja „Wieś Polska – Wieś Innowacyjna” wprowadziła nas w cyfrowy świat.

Konferencja „Wieś Polska – Wieś Innowacyjna” wprowadziła nas w cyfrowy świat.
14.10.2016
Czytaj więcej

Turniej piłki siatkowej szkół gimnazjalnych o Puchar Burmistrza

29 września 2016 r. w Zespole Szkół nr 2 w Staszowie odbył się Turniej „Czwórek" w Piłce Siatkowej MIX, o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Staszów. Do rywalizacji sportowej każda szkoła mogła zgłosić dwie drużyny.
14.10.2016
Czytaj więcej

Historia twojego biletu. SOK poszukuje pamiątek po kinie Syrena

W związku z planowaną premierą spektaklu pod tytułem KINO SYRENA w reżyserii Bartłomieja Miernika, Staszowski Ośrodek Kultury organizuje akcję społeczną pod hasłem „Historia twojego biletu”.
12.10.2016
Czytaj więcej

Złota „Dwójka”

W dniu 4 października w Rytwianach odbyły się Powiatowe Sztafetowe Biegi Przełajowe szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Duży sukces osiągnęła reprezentacja staszowskiej „Dwójki”, którą zwyciężyła w kategoriach gimnazjalnych dziewcząt i chłopców. Dziewczęta rywalizowały na dystansie 10x800m natomiast chłopcy mieli do pokonania 10x1000m. Rywalizacja toczyła się w bardzo trudnych warunkach pogodowych, przy padającym deszczu. Opiekunami zwycięskiej reprezentacji byli Bernadeta Wieczorek, Barbara Malinowska oraz pan Rafał Konat.
12.10.2016
Czytaj więcej

Informacja dla kandydatów na rodziców zastępczych

Rodzina zastępcza - to przejściowa forma opieki nad dzieckiem, które zostało częściowo lub całkowicie jej pozbawione. Rodzina zastępcza, sprawując osobistą opiekę, w wypełnianiu swoich funkcji kieruje się dobrem przyjętego dziecka i poszanowaniem jego praw. Zapewnia dziecku warunki rozwoju i wychowania odpowiednie do jego stanu zdrowia i poziomu rozwoju. Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej następuje na podstawie orzeczenia sądu. Pełnienie funkcji rodziny zastępczej natomiast, z mocy prawa, ustaje z dniem osiągnięcia przez dziecko pełnoletniości - wyjątek stanowi sytuacja, gdzie osoba pełnoletnia decyduje się na pozostanie w rodzinie do czasu ukończenia szkoły, do której w tym czasie uczęszcza.
11.10.2016
Czytaj więcej

ZARZĄDZENIE nr 213/2016

ogłoszenia trzeciego otwartego konkursu ofert na realizację zadań celu publicznego z zakresu wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Staszów w 2016 roku.
11.10.2016
Czytaj więcej

Gmina Staszów podpisała porozumienie z PGE SKRA Bełchatów

Dzieci z naszej gminy będą mogły uczyć się gry w piłkę siatkową pod okiem doświadczonych trenerów Skry Bełchatów. Wszystko dzięki podpisaniu w ubiegłą środę trójstronnego porozumienia między naszą gminą a staszowskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji oraz klubem SKRA Bełchatów.
10.10.2016
Czytaj więcej

Zapomniane bajki naszych dziadków

5. października 2016r, w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Staszowie odbyło się spotkanie pokoleń, realizowane w ramach projektu „Rozczytać Staszów”.
10.10.2016
Czytaj więcej

Informacja z SANEPID-u odnośnie najnowszych badań wody

Informacja z SANEPID-u odnośnie najnowszych badań wody
08.10.2016
Czytaj więcej

Informacja nt. jakości wody na terenie Gminy Staszów

Informacja nt. jakości wody na terenie Gminy Staszów
07.10.2016
Czytaj więcej

Zarządzenie Nr 208/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 30 września 2016 roku

w sprawie rozstrzygnięcia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadania celu publicznego w 2016 r. w zakresie wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Staszów na zadanie: „Szkolenie i prowadzenie rozgrywek ligowych”
06.10.2016
Czytaj więcej

Nabór kandydatów na członków Zespołu ds. Rewitalizacji

W związku przystąpieniem do realizacji opracowanego Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Staszów informujemy, że rozpoczęliśmy nabór kandydatów na członków Zespołu ds. Rewitalizacji. Zespół ds. Rewitalizacji zostanie powołany Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Staszów. Zespół ds. Rewitalizacji, jako organ konsultacyjno - doradczy Burmistrza w zakresie rewitalizacji, ma zapewnić współpracę ze wszystkimi przedstawicielami wszystkich sektorów Miasta i Gminy Staszów tj.:
06.10.2016
Czytaj więcej

Kierunek - Samozatrudnienie

Projekt realizowany jest przez Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej 10 Otwarty Rynek Pracy, Działanie 10.4 Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy Poddziałanie 10.4.1 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej.
06.10.2016
Czytaj więcej

Kolejna promesa przyznana. Wyremontujemy ul. Adamówka

Nasza Gmina otrzymała promesę na przebudowę ulicy Adamówka w Staszowie. Dofinansowanie ponad 148 tys. zł i 80% łącznych kosztów zadania pozwoli usprawnić 550-cio metrowy odcinek gminnej drogi. Pieniądze pochodzą ze środków przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. „Remont tej drogi niewątpliwie usprawni mieszkańcom komunikację i mam nadzieję, że droga będzie dobrze służyć przez co najmniej kilka lat. Takie inwestycje w bezpośredni sposób przyczyniają się do poprawy jakości życia naszych mieszkańców, a na tym nam bardzo zależy” - mówi burmistrz Staszowa Leszek Kopeć.
06.10.2016
Czytaj więcej

Sto lat Pani Bronisławy

Niespełna 4 lata po najsłynniejszej morskiej katastrofie Titanica, w Woli Osowej urodziła się pani Bronisława Małas.
06.10.2016
Czytaj więcej

Otwarto Klub Seniora w Staszowie

W ubiegły czwartek nasza gmina oddała do użytku dla Klubu Seniora „Radość Życia” podpiwniczenie Przedszkola numer 8 przy ulicy Kilińskiego w Staszowie. Miejsce zostało poświęcone przez proboszcza parafii pw. świętej Barbary w Staszowie księdza Edwarda Zielińskiego oraz proboszcza parafii pw. świętego Bartłomieja księdza Szczepana Janasa.
05.10.2016
Czytaj więcej

Puchary zostały w urzędzie

Celnym okiem popisało się kierownictwo i pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie, którzy rywalizowali w turnieju strzeleckim. W sobotę 1 października, o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Staszów, rywalizowało osiem, trzyosobowych drużyn, w tym: pięć z jednostek organizacyjnych gminy i trzy z urzędu Miasta i Gminy w Staszowie. Zawodnicy oddawali 10 strzałów punktowanych z kbks na 50 metrów. Suma punktów trzech zawodników stanowiła o wyniku drużyny.
05.10.2016
Czytaj więcej

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy

Przypominam właścicielom i zarządcom budynków o obowiązkach związanych z bezpiecznym użytkowaniem przewodów kominowych. Komin będący bardzo istotnym elementem budynku, chociaż zajmującym tylko niewielką jego powierzchnię, może też być niezwykle groźny. Szczególnie w przypadku pożaru sadzy w nieczyszczonym, źle eksploatowanym kominie. Temperatura palącej się sadzy przekracza wówczas nawet 1000 stopni Celsjusza! A taki stan jest wielkim zagrożeniem dla mieszkańców. Państwowa Straż Pożarna każdego roku odnotowuje kilkanaście tysięcy pożarów spowodowanych wadami lub nieprawidłową eksploatacją urządzeń ogrzewczych.
03.10.2016
Czytaj więcej

Zachowaj Trzeźwy Umysł

W dniu 23 września 2016 roku, podczas XXXII Sesji Rady Miejskiej w Staszowie, specjalne podziękowania i nagrody z rąk Burmistrza Leszka Kopcia i Pani Danuty Batóg - koordynatorki kampanii, odebrali uczestnicy projektu "Zachowaj Trzeźwy Umysł".
03.10.2016
Czytaj więcej

Wsparcie dla SCP coraz bliżej

Rozpoczęły się uzgodnienia w sprawie realizacji projektu Staszowskiego Centrum Przedsiębiorczości. Spotkanie robocze w tej sprawie odbyło się w dniu 26 września 2016 r. w Ministerstwie Rozwoju, przy Placu Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie.
03.10.2016
Czytaj więcej

"Umiem pływać" dla uczniów z Gminy Staszów

Po raz kolejny w Gminie Staszów rusza program powszechnej nauki pływania "Umiem pływać". Stowarzyszenie "Centrum" Sport i Rekreacja działające przy Powiatowym Centrum Sportowym w Staszowie otrzymało z Ministerstwa Sportu i Turystyki dofinansowanie na realizację zajęć sportowych dla uczniów. Projekt nauki pływania będzie realizowany od września do grudnia 2016 roku. Z zajęć skorzysta 235 uczniów z klas drugich i trzecich szkół podstawowych z terenu naszej gminy.
03.10.2016
Czytaj więcej

Nowa zieleń nad Czarną w Staszowie

Władze Gminy Staszów planują w najbliższych latach zwrócić szczególną uwagę na poprawę estetyki miasta, poprzez zwiększanie i podnoszenie wartości terenów zielonych w przestrzeni miejskiej.
03.10.2016
Czytaj więcej

Wyniki Mityngu Lekkoatletycznego

24 września 2016r. na nowo zmodernizowanym stadionie miejskim w Staszowie odbył się Mityng Lekkoatletyczny dla dzieci ze staszowskich szkół podstawowych i gimnazjum oraz uczestników programu MSiT „ Lekkoatletyka dla Każdego”.
30.09.2016
Czytaj więcej

Środki na rozwój działalności gospodarczej

Lokalna Grupa Działania „Białe Ługi” ogłasza nabór wniosków nr: 1/2016 na przedsięwzięcie "1.2.3 Rozwój działalności gospodarczej" oraz nr: 2/2016 na przedsięwzięcie "1.1.3 Tworzenie lub rozwój działalności turystycznych i kulturalno-rozrywkowych wykorzystujących zasoby kulturowe i/lub naturalne obszaru LGD" i zaprasza Państwa do składania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”.
30.09.2016
Czytaj więcej

Regionalny program stypendialny Województwa Świętokrzyskiego

Spotkanie informacyjne dla dyrektorów szkół, nauczycieli i rodziców z powiatu staszowskiego i sandomierskiego odbędzie się we wtorek 4 października 2016 roku o godzinie 9.30 w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie, ul. Koszarowa 7.
30.09.2016
Czytaj więcej

Uroczyste otwarcie Stadionu Miejskiego

W sobotę 24 września w Staszowie odbyło się uroczyste otwarcie zmodernizowanego Stadionu Miejskiego, które zostało połączone z obchodami jublieuszu 50-lecia Grupy Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki "Siarkopol" S.A. w Grzybowie.
29.09.2016
Czytaj więcej

Jan Mela z wizytą w Gimnazjum nr 2 w Staszowie

23 września br. na zaproszenie nauczycielek staszowskiej „Dwójki”, Małgorzaty Rajcy i Anny Walas, na spotkanie z młodzieżą przyjechał Jan Mela, założyciel fundacji „Poza Horyzonty” oraz najmłodszy w historii zdobywca obydwu biegunów w jednym roku. Dzięki uprzejmości pani dyrektor Katarzyny Ciepieli odbyło się ono w sali widowiskowej Staszowskiego Ośrodka Kultury. Motywem przewodnim prezentacji było motto: Niemożliwe jest tylko w naszej głowie. Tło wzruszających, czasami zaś zabawnych historii gościa stanowił pokaz slajdów z jego podróży. Gimnazjaliści żywo reagowali na krzepiące słowa zdobywcy biegunów, który udowodnił, że człowiek jest w stanie przezwyciężyć największe słabości i ograniczenia, jeśli ma wystarczająco dużo odwagi, motywacji i wsparcia bliskich. Słowa Jana Meli trafiły do serc młodych ludzi, czego dowodem były entuzjastyczne brawa
29.09.2016
Czytaj więcej

Lokalne Igrzyska w Staszowie

Wielkie emocje towarzyszyły uczestnikom Lokalnych Igrzysk dla Dzieci, którzy 16 września 2016 roku przystąpili do rywalizacji w drugiej z kolei dyscyplinie – Zawodach Sportowych. Igrzyska organizowane są przez Stowarzyszenie Aktywna Kraina. Zawody otworzył burmistrz Miasta i Gminy Staszów Leszek Kopeć oraz zastępca burmistrza dr Ewą Kondek, po czym nastąpiło losowanie nr startowych, których wraz z kapitanami drużyn dokonał sędzia główny Zawodów – Tomasz Klimek. Do sześciu konkurencji sportowych przystąpiło siedem drużyn:
29.09.2016
Czytaj więcej

I A ZE STASZOWSKIEJ ,,TRÓJKI ‘’ NA IX EDYCJI PRZEDSIĘWZIĘCIA PROFILAKTYCZNO-EDUKACYJNEGO ,,KOCHANE PIERWSZAKI’’

W dniu 14 września 2016 r. na stadionie sportowym przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach odbyła się uroczystość ,,Kochane Pierwszaki”.
29.09.2016
Czytaj więcej

Burmistrz Miasta i Gminy Staszów zaprasza po ZIP do Staszowa

W czwartek, 29 września 2016 roku w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie przy ul. Opatowskiej 31 będzie można odebrać hasło i login dostępu do ZIP – Zintegrowanego Informatora Pacjenta. Pracownicy Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia uruchomią tu mobilne stanowisko ZIP w godz. 10.00-14.00.
28.09.2016
Czytaj więcej
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.