ࡱ; c !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry  FMicrosoft Word-Dokument MSWordDocWord.Document.89qOh+'0 px 1W.K. Normal.dotm37@"@@e@0X [ZZNormal 1$*$A$/B*OJQJCJmHsHPJnHtH^JaJ_HP!2P NagBwek 1@& & F & FxCJ$5aJ$\P!2P NagBwek 2@& & F & FxCJ 5aJ \P!2P NagBwek 3@& & F & FxCJ5aJ\N N NagBwek 9" @& & F & F^]`$5\"" WW8Num1z0"" WW8Num1z1"" WW8Num1z2"!" WW8Num1z3"1" WW8Num1z4"A" WW8Num1z5"Q" WW8Num1z6"a" WW8Num1z7"q" WW8Num1z8** WW8Num2z0CJaJ"" WW8Num2z1"" WW8Num2z2"" WW8Num2z3"" WW8Num2z4"" WW8Num2z5"" WW8Num2z6"" WW8Num2z7"" WW8Num2z8"" WW8Num3z0"!" WW8Num3z1"1" WW8Num3z2"A" WW8Num3z3"Q" WW8Num3z4"a" WW8Num3z5"q" WW8Num3z6"" WW8Num3z7"" WW8Num3z8&& WW8Num4z0o("" WW8Num4z1"" WW8Num4z2"" WW8Num4z3"" WW8Num4z4"" WW8Num4z5"" WW8Num4z6"" WW8Num4z7"!" WW8Num4z8&1& WW8Num5z0o("A" WW8Num5z1"Q" WW8Num5z2"a" WW8Num5z3"q" WW8Num5z4"" WW8Num5z5"" WW8Num5z6"" WW8Num5z7"" WW8Num5z8BBDomy[lna czcionka akapitu..Znaki numeracjiHHWW-Absatz-StandardschriftartHHWW-Domy[lna czcionka akapitu>>Znaki przypisw dolnychBBZnaki przypisw koDcowychH2HNagBwek Bx$OJQJCJPJ^J aJ0B20 Tre[ tekstuCCJ"/1B"ListaD^J >"R>Podpis Exx $CJ6^J aJ](b(IndeksF $^J @r@Podpis1 Gxx $CJ6^J aJ]D2DGBwka Hx$OJ QJ CJPJ^J aJJ2J NagBwek1 Ix$OJ QJ CJPJ^J aJ818Zawarto[ tabeliJ $HHNagBwek tabeli K$a$ $ 65]\212Zawarto[ ramkiLDD WW-Podpis Mxx $CJ6^J aJ].. WW-IndeksN $^J N2N WW-NagBwek Ox$OJ QJ CJPJ^J aJ.. WW-LegendaP5\DDWW-Tekst podstawowy 2Q5\>1">WW-Zawarto[ tabeliR $N!2NWW-NagBwek tabeli S$a$ $ 65]\81B8WW-Zawarto[ ramkiT4R4CytatyU^7]7`2>!22TytuBV$a$CJ85aJ8\:J!2:PodtytuBW$a$<xCJ$aJ$9:9: $$%&(f)2+,,B1d5 !"#$%&', FtZ^*Z !""&"d###$&$F$j$$$$%4%^%~%%%&:&`&~&&&,'H'p''''(2(`(((j),****+F+d++++ ,2,R,t,,,,\--/60D0R0\00@111L234f5()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~8@J(  H]]C" N s *c*T^`P^@`^`0^```^`^`^`^``^0`^`CJaJ.^7`7.^R`R.^n`n.^`.^`.^`.^`.^ ` .WW8Num2@P GTimes New Roman5Symbol3&ArialiLiberation SerifTimes New RomanO&Lucida Sans Unicode;WingdingsGTimes New RomanS&Liberation SansArialGMicrosoft YaHei5Mangal5&Tahoma5Mangal3&ArialBh$k&;"#;g'001W.K.A Kwasek$$IfִbL @!I' ``  PpP44l44l4f4/ / / / / / / 4$$If bL @!I'    ZpZ44l44l4f4/ / / / / / / 4$$If bL @!I'` ZpZ44l44l4f4/ / / / / / / 8$$If bL @!I' ZpZ44l44l4f4/ / / / / / / 4$$If bL @!I' ZpZ44l44l4f4/ / / / / / / 4$$If bL @!I' ZpZ44l44l4f4/ / / / / / / 4$$If bL @!I' ZpZ44l44l4f4/ / / / / / / 4$$If bL @!I' ZpZ44l44l4f4/ / / / / / / 4$$If bL @!I' ZpZ44l44l4f4/ / / / / / / 4$$If bL @!I' ZpZ44l44l4f4/ / / / / / / 4$$If bL @!I' ZpZ44l44l4f4/ / / / / / / 4$$If bL @!I' ZpZ44l44l4f4/ / / / / / / 4$$If bL @!I' ZpZ44l44l4f4/ / / / / / / 4$$If bL @!I' ZpZ44l44l4f4/ / / / / / / 4$$If bL @!I' ZpZ44l44l4f4/ / / / / / / 4$$If bL @!I' ZpZ44l44l4f4/ / / / / / / 4$$If bL @!I' ZpZ44l44l4f4/ / / / / / / 4$$If bL @!I' ZpZ44l44l4f4/ / / / / / / 4$$If bL @!I' ZpZ44l44l4f4/ / / / / / / 4$$If bL @!I' ZpZ44l44l4f4/ / / / / / / 4$$If bL @!I' ZpZ44l44l4f4/ / / / / / / 4$$If bL @!I' ZpZ44l44l4f4/ / / / / / / 4$$If bL @!I' ZpZ44l44l4f4/ / / / / / / 4$$If bL @!I' ZpZ44l44l4f4/ / / / / / / 4$$If bL @!I' ZpZ44l44l4f4/ / / / / / / 4$$If bL @!I' ZpZ44l44l4f4/ / / / / / / 4$$If bL @!I' ZpZ44l44l4f4/ / / / / / / 4$$If bL @!I' ZpZ44l44l4f4/ / / / / / / 4$$If bL @!I' ZpZ44l44l4f4/ / / / / / / 4$$If bL @!I' ZpZ44l44l4f4/ / / / / / / 4$$If bL @!I' ZpZ44l44l4f4/ / / / / / / 4$$If bL @!I' ZpZ44l44l4f4/ / / / / / / 4$$If bL @!I' ZpZ44l44l4f4/ / / / / / / 4$$If bL @!I' ZpZ44l44l4f4/ / / / / / / 4$$If bL @!I' ZpZ44l44l4f4/ / / / / / / 4$$If bL @!I' ZpZ44l44l4f4/ / / / / / / 4$$If bL @!I' ZpZ44l44l4f4/ / / / / / / $$If bL @!I' ZpZ44l44l4f4/ / / / / 4$$If bL @!I' ZpZ44l44l4f4/ / / / / / / 4$$If bL @!I' ZpZ44l44l4f4/ / / / / / / 4$$If bL @!I' ZpZ44l44l4f4/ / / / / / / 4$$If bL @!I' ZpZ44l44l4f4/ / / / / / / 4$$If bL @!I' ZpZ44l44l4f4/ / / / / / / 4$$If bL @!I' ZpZ44l44l4f4/ / / / / / / 4$$If bL @!I' ZpZ44l44l4f4/ / / / / / / 4$$If bL @!I' ZpZ44l44l4f4/ / / / / / / $$If bL @!I' ZpZ44l44l4f4/ / / / / 4$$If bL @!I' ZpZ44l44l4f4/ / / / / / / 4$$If bL @!I' ZpZ44l44l4f4/ / / / / / / 4$$If bL @!I' ZpZ44l44l4f4/ / / / / / / 4$$If bL @!I' ZpZ44l44l4f4/ / / / / / / 4$$If bL @!I' ZpZ44l44l4f4/ / / / / / / 4$$If bL @!I' ZpZ44l44l4f4/ / / / / / / 4$$If bL @!I' ZpZ44l44l4f4/ / / / / / / 4$$If bL @!I' ZpZ44l44l4f4/ / / / / / / 4$$If bL @!I' ZpZ44l44l4f4/ / / / / / / 4$$If bL @!I' ZpZ44l44l4f4/ / / / / / / 4$$If bL @!I' ZpZ44l44l4f4/ / / / / / / 4$$If bL @!I' ZpZ44l44l4f4/ / / / / / / 4$$If bL @!I' ZpZ44l44l4f4/ / / / / / / $$If bL @!I' ZpZ44l44l4f4/ / / / / $$If bL @!I' ZpZ44l44l4f4/ / / / / $$If bL @!I' ZpZ44l44l4f4/ / / / / $$If bL @!I' ZpZ44l44l4f4/ / / / / $$If bL @!I' ZpZ44l44l4f4/ / / / / $$If bL @!I' ZpZ44l44l4f4/ / / / / $$If bL @!I' ZpZ44l44l4f4/ / / / / $$If bL @!I' ZpZ44l44l4f4/ / / / / $$If bL @!I' ZpZ44l44l4f4/ / / / / $$If bL @!I' ZpZ44l44l4f4/ / / / / $$If bL @!I' ZpZ44l44l4f4/ / / / / $$If bL @!I' ZpZ44l44l4f4/ / / / / (՜.+,D՜.+,\M 0f5Caolan80 2x: (WL`lFf#bD1"8=:,4 % 1 NUMER IDENTYFIKATORA PODATKOWEGO & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & Identyfikatorem podatkowym jest: -numer PESEL w przypadku podatnikw bdcych osobami fizycznymi objtymi rejestrem PESEL nieprowadzcych dziaBalno[ci gospodarczej lub niebdcych zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarw i usBug. - NIP w przypadku pozostaBych podmiotw podlegajcych obowizkowi ewidencyjnemu ZaBcznik Nr 3 do UchwaBy Nr XVI/153/15 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 26 listopada 2015 roku DR 1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r o podatku rolnymSkBadajcy: Formularz przeznaczony dla osb fizycznych bdcych wspBwBa[cicielami lub wspBposiadaczami z osobami prawnymi bdz innymi jednostkami, osb prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spBek nieposiadajcych osobowo[ci prawnej bdcymi wBa[cicielami nieruchomo[ci lub obiektw budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomo[ci lub obiektw budowlanych, u|ytkownikami wieczystymi gruntw, posiadaczami nieruchomo[ci lub ich cz[ci albo obiektw budowlanych lub ich cz[ci, stanowicych wBasno[ Skarbu PaDstwa lub jednostki samorzdu terytorialnego. Formularz skBadaj tak|e osoby fizyczne bdce wspBwBa[cicielami lub wspBposiadaczami gruntw, budynkw i ich cz[ci lub budowli i ich cz[ci z ww. podmiotami.Miejsce skBadania: Burmistrz wBa[ciwy ze wzgldu na miejsce poBo|enia gruntw.A. MIEJSCE SKAADANIA DEKLARACJI3. Burmistrz Miasta i Gminy Staszw 28-200 Staszw, ul. Opatowska 31B. DANE PODATNIKA(niepotrzebne skre[li) * - dotyczy skBadajcego deklaracj niebdcego osob fizyczn ** - dotyczy skBadajcego deklaracj bdcego osob fizycznB.1 DANE IDENTYFIKACYJNE4. Rodzaj skBadajcego deklaracj (zaznaczy wBa[ciw kratk) q 1. osoba fizyczna q 2. osoba prawna q 3. jednostka organizacyjna q 4. spBka nieposiadajca osobowo[ci prawnej5. Rodzaj wBasno[ci, posiadania (zaznaczy wBa[ciw kratk) q 1. wBa[ciciel q 2. wspBwBa[ciciel q 3. posiadacz samoistny q 4. wspBposiadacz samoistny q 5. u|ytkownik wieczysty q 6. wspBu|ytkownik wieczysty q 7. posiadacz zale|ny q 8. wspBposiadacz zale|ny 6. Miejsce/a (adres/y) poBo|enia przedmiotw opodatkowania oraz numer/y dziaBek Numer/y ksigi wieczystej lub zbioru/w dokumentw 8. Nazwa peBna* / Nazwisko, pierwsze imi, data urodzenia** 9. Nazwa skrcona* / imi ojca, imi matki** 10. Identyfikator REGON* / Numer PESEL** B.2 ADRES SIEDZIBY* / ADRES ZAMIESZKANIA**11. Kraj 12. Wojewdztwo13. Powiat14. Gmina 15. Ulica16. Numer domu / Numer lokalu17. Miejscowo[ 18. Kod pocztowy19. PocztaC.OKOLICZNOZCI POWODUJCE KONIECZNOZ ZAO{ENIA DEKLARACJI20. Okoliczno[ci (zaznaczy wBa[ciw kratk) q 1. deklaracja roczna q 2. korekta deklaracji rocznej D. DANE DOTYCZCE PRZEDMIOTW OPODATKOWANIA (wBcznie ze zwolnionymi) Klasy u|ytkw wynikajce z ewidencji gruntw i budynkwPowierzchnia gruntu w hektarach fizycznych Liczba hektarw przelicze-niowych Stawka z 1ha (przelicze-niowego lub fizycznego) w zB,gr Kwota podatku rolnego (zB, gr) OgBemPodlegajce przeliczeniu na hektary przeliczenioweGrunty nie podlegajce przeliczeniu na hektary przeliczeniowePowierzchnia Przelicznik1.2.3.4.5.6.7.8.Grunty orne IIIIIIaIIIbIVaIVbVxxxxxxVIxxxxxxVIzxxxxxxSady IIIIIIaIIIbIVaIVbVxxxxxxVIxxxxxxVIzxxxxxxAki i pastwiskaIIIIIIIVVxxxxxxVIxxxxxxVIzxxxxxxGrunty rolne zabudowaneIIIIIIaIIIIIIb1.2.3.4.5.6.7.8.IVaIVIVbVxxxxxxVIxxxxxxVIzxxxxxxGrunty pod stawamia) zarybione, Bososiem, troci, gBowacic, pali i pstrgiem b) zarybione innymi gatunkami ryb ni| w poz. a)c) grunty pod stawami niezarybionymiGrunty zadrzewione i zakrzewione na u|ytkach rolnychIIIIIIaIIIIIIbIVaIVVxxxxxxVIxxxxxxVIzxxxxxxRowy IIIIIIaIIIIIIbIVaIVVxxxxxxVIxxxxxxVIzxxxxxxU|ytki rolne nie wymienione wy|ej RAZEME. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH 1. U|ytki rolne klasy V,VI, VIz oraz grunty zadrzewione i zakrzewione na u|ytkach rolnych - pow. & & & & .& ... ha 2. Inne zwolnienia (poda rodzaj, klas i powierzchni gruntw zwolnionych oraz przepis prawa - z jakiego tytuBu wystpuje zwolnienie) F. ULGI W PODATKU ROLNYM Rodzaj ulgikwota1. 2. 3 G. ACZNA KWOTA PODATKU ROLNEGO Kwota podatku R|nica kwot z D F (nale|y zaokrgli do peBnych zBotych)H. PODPIS PODATNIKA / OSOBY REPREZENTUJCEJ PODATNIKA 21. Imi 22. Nazwisko23. Data wypeBnienia (dzieD - miesic - rok) 24. Podpis (piecz) podatnika / osoby reprezentujcej podatnikaI. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO Na podstawie art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1966r o postpowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz. U z 2014r poz. 1619 ze zm.) niniejsza deklaracja stanowi podstaw do wystawienia tytuBu wykonawczego na2. Rok ........................................ FHLNj $ : t ( 0 V Z LTV@BPRpz|~޻޻޻޻CJ^JOJQJCJPJ^JOJQJCJ CJ5\ CJ5\CJ jU5\5CJaJ CJ5aJCJ5PJaJIXZ BFHJfjlnprtvxTXZ\^ $&DZ^`rvx&*5CJaJCJaJCJPJ^JOJQJCJCJCJ^JOJQJV" & \ ^ ` $!(!j!n!!!!!! "$"&"("*"6""# #"#$#&#(#*#,#F#^#b#d#f#h#j#l#p#v#|#######################################$$$ $ $ CJ5aJ CJ5aJ CJ5aJCJ5aJ\CJ5aJ\CJaJ5T $$$$$$$"$$$&$($*$,$.$0$2$8$<$>$@$B$D$F$H$J$L$R$V$X$Z$\$^$`$b$d$f$h$l$n$r$v$z$~$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$CJmHsH5aJCJmHsH5aJCJaJCJaJCJmH sH 5aJCJmH sH 5aJ CJ5aJ CJ5aJL$$$$$$$%%%% %%%%%%%%%%&%*%,%.%0%2%4%6%8%:%B%F%H%J%L%N%P%R%T%V%\%`%b%d%f%h%j%l%n%p%v%z%|%~%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%CJaJCJaJCJmHsH5aJCJmH sH 5aJCJmH sH 5aJ CJ5aJ CJ5aJP%%%%%%%%%%%&&&& &"&$&&&(&*&,&0&2&4&6&8&:&<&>&@&D&H&J&L&N&P&R&T&V&X&^&b&d&f&h&j&l&n&p&r&v&z&|&~&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& CJ5aJ CJ5aJ CJ5aJCJaJCJaJCJmHsH5aJU&&&&&&$'('*','.'0'2'4'6'8':'>'@'B'D'F'H'J'L'N'R'V'X'Z'\'^'`'b'd'f'n'r't'v'x'z'|'~'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''(CJmH sH 5aJCJmH sH 5aJ CJ5aJ CJ5aJ CJ5aJCJaJCJaJR(((( (((((((((($(((*(,(.(0(2(4(6(8(:(>(@(D(H(L(P(T(X(Z(^(b(d(h(l(p(t(x(|(~(((((((((((((((((((((T)X)Z)\)^)`)b)d)f)ǼCJaJCJaJ CJ5aJ CJ5aJCJaJCJaJCJmHsH5aJCJmHsH5aJCJmH sH 5aJCJmH sH 5aJHf)h)j)l)))))))))))&***,*.*0*2*4*6*8*:************************************+++++++++++++ +"+*+.+0+2+CJmH sH 5aJCJmH sH 5aJ CJ5aJ CJ5aJ CJ5aJCJ5aJ\CJaJCJaJCJaJM2+4+6+8+:+<+>+D+H+J+L+N+P+R+T+V+X+\+`+b+d+f+h+j+l+n+p+r+v+x+|+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++,,,,,ǻ CJ5aJ CJ5aJ CJ5aJCJaJCJaJCJmHsH5aJCJmHsH5aJCJmH sH 5aJCJmH sH 5aJI, , ,,,,,,,, ,",$,&,(,0,4,6,8,:,<,>,@,B,D,J,N,P,R,T,V,X,Z,\,^,f,j,l,n,p,r,t,v,x,z,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,CJaJCJaJCJmHsH5aJCJmHsH5aJCJmH sH 5aJCJmH sH 5aJ CJ5aJ CJ5aJL,,,,,,,,,,,,-- -----Z-^-`-b-d-f-h-j-l-n-p-z-~---------..///// 000(04080:0@0D0F0H0N0R0T0V0X0\0^0`000000<1@1B1CJ6aJ] CJ5aJCJaJCJ5aJ\5CJmHsH5aJCJmHsH5aJCJmHsH5aJCJaJCJaJIB11111111111B2F2H2J2L2N2P22233333 3"3$3&3(3*3,3.303234455X5d5CJaJCJ CJ5aJ5(JLNl & * , zl$$If0G' p44F44F4f4/ / / / $If $If$IfG$ , . 0 X Z ~~ $If^]`V$$IfbI' p 44l44l4f4/ / / / $If$a$$a$ E?$IfV$$IfbI' p 44l44l4f4/ / / / $If^]`V$$IfbI' p 44l44l4f4/ / / / N $If$a$$IfG$V$$IfbI' p 44l44l4f4/ / / / }ww$If$$If0bI' p44l44l4f4/ / / / / / /  >@BKC$IfG$V$$IfbI' p 44l44l4f4/ / / / $IfV$$IfbI' p 44l44l4f4/ / / / rDF}uoooo$If$IfG$$$If0b}I'` p44l44l4f4/ / / / / / / FHJ}uoooooooooo$If$IfG$$$If0b}I' p44l44l4f4/ / / / / / / hjlnprtwoa $If & F $IfG$$$If0b}I' p44l44l4f4/ / / / / / / $If tvx}uooooo$If$IfG$$$If0b}I' p44l44l4f4/ / / / / / / VXZ}uooo$If$IfG$$$If0b}I' p44l44l4f4/ / / / / / / Z\^}uooo$If$IfG$$$If0b}I' p44l44l4f4/ / / / / / / }w V$$IfbI' p 44l44l4f4/ / / / $If$$If0b}I' p44l44l4f4/ / / / / / / "$&F\^C$$If\b}ZI'` (p(44l44l4f4/ / / / / / / $If$IfG$^`tvxC$$If\b}ZI' (p(44l44l4f4/ / / / / / / $If$IfG$(*C$$If\b}ZI' (p(44l44l4f4/ / / / / / / $If$IfG$*$IfG$V$$IfbI' p 44l44l4f4/ / / / $If$ Z }wn $If$a$$If$$If0b@I' p44l44l4f4/ / / / / / / Z \ ^ ` &!(!l!n!!!!yssC$If$IfG$$IfG$ $If$a$$If$IfG$$IfG$V$$IfbI' p 44l44l4f4/ / / / !!"" $If$a$ $If$a$G$""$"&"%$IfG$$$IfֈbL@!I'````` <p<44l44l4f4/ / / / / / / &"("*"8""# #"#$#&#(#*#,#H#`#b#d#$IfG$$IfG$$If$IfG$$IfG$$IfG$Ff$IfG$$IfG$$IfG$ $If$a$ $If$a$G$$IfG$d#f#h#j#l#r#x#~############# $If$a$G$ $If$a$G$$IfG$$IfG$Ff@$If$IfG$Ff $IfG$$IfG$##############~ $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$$IfG$ $If$a$$IfG$Ffv $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$ ##############$$IfG$Ff $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$$IfG$ $If$a$$IfG$Ff $If$a$G$$$$ $ $$$$$$ $"$$$&$ $If$a$G$ $If$a$G$$IfG$ $If$a$$IfG$Ff $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$$IfG$ &$($*$,$.$0$2$:$<$>$@$B$D$F$~ $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$$IfG$ $If$a$$IfG$FfR $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$ F$H$J$L$T$V$X$Z$\$^$`$b$d$f$j$$IfG$Ff $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$$IfG$ $If$a$$IfG$Ff $If$a$G$j$l$p$t$x$|$$$$$$$$$ $If$a$G$ $If$a$G$$IfG$ $If$a$$IfG$Ff $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$$IfG$ $$$$$$$$$$$$$$~ $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$$IfG$ $If$a$$IfG$Ff* $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$ $$$$$$$$$$$$$$$$IfG$Ff $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$$IfG$$If$IfG$Ff` $If$a$G$$$$$$$$%%%% %%%% $If$a$G$ $If$a$G$$IfG$$IfG$Ff $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$$IfG$ $If$a$%%%%%%%(%*%,%.%0%2%4%~ $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$$IfG$ $If$a$$IfG$Ff! $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$ 4%6%8%:%D%F%H%J%L%N%P%R%T%V%^%$IfG$Ffn% $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$$IfG$ $If$a$$IfG$Ff8# $If$a$G$^%`%b%d%f%h%j%l%n%p%x%z%|%~% $If$a$G$ $If$a$G$$IfG$ $If$a$$IfG$Ff' $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$$IfG$ ~%%%%%%%%%%%%%%~ $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$$IfG$ $If$a$$IfG$Ff) $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$ %%%%%%%%%%%%%%%$IfG$FfF. $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$$IfG$ $If$a$$IfG$Ff, $If$a$G$%%%%%%%%%%&&&& $If$a$G$ $If$a$G$$IfG$ $If$a$$IfG$Ff|0 $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$$IfG$ & &"&$&&&(&*&.&0&2&4&6&8&:&~ $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$$IfG$ $If$a$$IfG$Ff2 $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$ :&<&>&@&F&H&J&L&N&P&R&T&V&X&`&$IfG$Ff7 $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$$IfG$ $If$a$$IfG$Ff4 $If$a$G$`&b&d&f&h&j&l&n&p&r&x&z&|&~& $If$a$G$ $If$a$G$$IfG$ $If$a$$IfG$FfT9 $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$$IfG$ ~&&&&&&&&&&&&&&~ $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$$IfG$ $If$a$$IfG$Ff; $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$ &&&&&&&&&&&&&&&$IfG$Ff? $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$$IfG$ $If$a$$IfG$Ff= $If$a$G$&&&&&&&&&&&'('*',' $If$a$G$ $If$a$G$$IfG$ $If$a$$IfG$Ff,B $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$$IfG$ ,'.'0'2'4'6'8'<'>'@'B'D'F'H'~ $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$$IfG$ $If$a$$IfG$FfbD $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$ H'J'L'N'T'V'X'Z'\'^'`'b'd'f'p'$IfG$FfH $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$$IfG$ $If$a$$IfG$FfF $If$a$G$p'r't'v'x'z'|'~''''''' $If$a$G$ $If$a$G$$IfG$ $If$a$$IfG$FfK $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$$IfG$ ''''''''''''''~ $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$$IfG$ $If$a$$IfG$Ff:M $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$ '''''''''''''''{ $If$a$$IfG$FfQ $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$$IfG$FfpO $If$a$G$''''''(((( (((( $If$a$G$ $If$a$G$$IfG$ $If$a$$IfG$FfS $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$$IfG$ (((((((&(((*(,(.(0(2(~ $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$$IfG$ $If$a$$IfG$FfU $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$ 2(4(6(8(<(>(B(F(J(N(R(V(X(Z(`($IfG$FfbZ $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$$IfG$ $If$a$$IfG$Ff,X $If$a$G$`(b(f(j(n(r(v(z(|(~((((( $If$a$G$ $If$a$G$$IfG$ $If$a$$IfG$Ff\ $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$$IfG$ ((((((((((((((~ $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$$IfG$ $If$a$$IfG$Ff^ $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$ ((((V)X)Z)\)^)`)b)d)f)h)j)Ff:c $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$$IfG$$IfG$$IfG$ $If$a$$IfG$Ffa $If$a$G$j)l)))))))))))(***,* $If$a$G$$IfG$$IfG$Ffpe $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$$IfG$ $If$a$$IfG$,*.*0*2*4*6*8*:*******~ $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$$IfG$ $If$a$$IfG$Ffg $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$ ***************|$IfG$Ffk $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$$IfG$ $If$a$$IfG$Ffi $If$a$G$ $If$a$G$*************** $If$a$G$ $If$a$G$$IfG$$IfG$Ff,n $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$$IfG$ $If$a$**++++++++++++~ $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$$IfG$ $If$a$$IfG$Ffbp $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$ ++ +"+,+.+0+2+4+6+8+:+<+>+F+$IfG$Fft $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$$IfG$ $If$a$$IfG$Ffr $If$a$G$F+H+J+L+N+P+R+T+V+X+^+`+b+d+ $If$a$G$ $If$a$G$$IfG$ $If$a$$IfG$Ffw $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$$IfG$ d+f+h+j+l+n+p+t+v+z+~++++~ $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$$IfG$ $If$a$$IfG$Ff:y $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$ +++++++++++++++$IfG$Ff} $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$$IfG$ $If$a$$IfG$Ffp{ $If$a$G$+++++++++++++++ $If$a$G$ $If$a$G$$IfG$ $If$a$$IfG$Ff $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$$IfG$++++++++,,,,, ,~ $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$$IfG$ $If$a$$IfG$Ff $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$ , ,,,,,,,, ,",$,&,(,2,$IfG$Ffb $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$$IfG$ $If$a$$IfG$FfH $If$a$G$2,4,6,8,:,<,>,@,B,D,L,N,P,R, $If$a$G$ $If$a$G$$IfG$ $If$a$$IfG$Ff| $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$$IfG$ R,T,V,X,Z,\,^,h,j,l,n,p,r,t,~ $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$$IfG$ $If$a$$IfG$Ff $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$ t,v,x,z,,,,,,,,,,,,$IfG$Ffʎ $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$$IfG$ $If$a$$IfG$Ff $If$a$G$,,,,,,,,,,,,,, $If$a$G$ $If$a$G$$IfG$ $If$a$$IfG$Ff $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$$IfG$ ,,,,,,,,,,,,,,~ $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$$IfG$ $If$a$$IfG$Ff $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$ ,,,,,,--- -----\-$IfG$Ff2 $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$$IfG$ $If$a$$IfG$Ff $If$a$G$\-^-`-b-d-f-h-j-l-n-p-|-~-- $If$a$G$$IfG$ $If$a$ $If$a$G$$IfG$FfL $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$$IfG$ --------.///////$IfFff $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$//000*060RJA6 $If$a$G$ $If$a$$IfG$V$$IfbI' p 44l44l4f4/ / / / $IfO$$IfbI' p 44l44l4f4/ / / 6080:0B0D0g_YQ$IfG$$If$IfG$$$IfFb}@!I' p44l44l4f4/ / / / / / / D0F0H0P0R0g_YQ$IfG$$If$IfG$$$IfFb}@!I' p44l44l4f4/ / / / / / / R0T0V0Z0\0g_YQ$IfG$$If$IfG$$$IfFb}@!I' p44l44l4f4/ / / / / / / \0^0`00g_Y$If$IfG$$$IfFb}@!I' p44l44l4f4/ / / / / / / 00000>1@1$IfG$$If$IfG$$IfG$V$$IfbI' p 44l44l4f4/ / / / @1B111gaa$If$$IfFb}@!I' p44l44l4f4/ / / / / / / 1111111$If $If^]`*$IfG$O$$IfbI' p 44l44l4f4/ / / 111D2F2H2J2L2YQEEEEE $If^]`*$IfG$$$IfFbaI'` p44l44l4f4/ / / / / / / / / L2N2P2223333G$$IfFbaI' p44l44l4f4/ / / / / / / / / $If $If^]`*33 3"3$3&3(3*3,3.30323444444V$$IfbI' p 44l44l4f4/ / / / $If44455Z5\5`5b5d5f5~|l$$If0 p44F44F4f4/ / / / $If$IfG$ 0. A!"#$2P1h0p3P(20Root Entry FCompObjjOle 1TableRData SummaryInformation(DWordDocumentd2ObjectPoolDocumentSummaryInformation8 t