Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

I SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

- Obejmując urząd Burmistrza Miasta i Gminy uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców miasta i gminy. Tak mi dopomóż Bóg – ślubował Leszek Kopeć, Burmistrz Miasta i Gminy Staszów, 21 listopada podczas I Sesji Rady Miejskiej w Staszowie. Tego dnia w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie zainaugurowano nową kadencję samorządu Miasta i Gminy Staszów. Ślubowanie złożyło 21 Radnych Rady Miejskiej.

Pierwsza w nowej kadencji sesja rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru Rady Miejskiej oraz odegraniem hejnału staszowskiego. Do momentu wyboru przewodniczącego Rady, sesji przewodniczył najstarszy spośród radnych. Radnym seniorem był Zdzisław Brzyszcz. Małgorzata Chwała, przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej przedstawiła wyniki wyborów oraz nazwiska radnych, którzy zostali wybrani w kadencji 2018-2023. Jak podała przewodnicząca, w wyborach do głosowania uprawnionych było 21 947 mieszkańców. 11 7703 mieszkańcom wydano karty do głosowania, natomiast ważnych było 11 765 kart. 534 głosów było nieważnych, natomiast na wszystkie listy oddano 11 231 ważnych głosów. Frekwencja w trakcie wyborów wynosiła 53,6%. Przewodnicząca wręczyła nowo wybranym radnym zaświadczenia o wyborze na radnego. Wyborcy zdecydowali, że mandat radnego otrzymali:

 • Stanisław Altenberg, Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość,
 • Kryspin Bednarczyk, Komitet Wyborczy Wyborców Regionalne Forum Samorządowe 2018,
 • Mirosław Bernyś, Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe,
 • Zdzisław Brzyszcz, Komitet Wyborczy Wyborców Stronnictwa Piast Ziemi Staszowskiej,
 • Wojciech Charyga, Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość,
 • Beata Gajek-Dyl, Komitet Wyborczy Wyborców Stronnictwa Piast Ziemi Staszowskiej,
 • Hubert Gawłowicz, Komitet Wyborczy Wyborców Regionalne Forum Samorządowe 2018,
 • Rafał Grabka, Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe,
 • Anna Karasińska, Komitet Wyborczy Wyborców Regionalne Forum Samorządowe 2018,
 • Piotr Kasperkiewicz, Komitet Wyborczy „Niezadowoleni”,
 • Tomasz Klimek, Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość,
 • Ireneusz Kwiecjasz, Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość,
 • Mariusz Łazarz, Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość,
 • Anna Majczak, Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość,
 • Ewa Marek, Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość,
 • Jacek Maruszewski, Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe,
 • Tomasz Otrębski, Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość,
 • Jacek Piwowarski, Komitet Wyborczy Wyborców Stronnictwa Piast Ziemi Staszowskiej,
 • Dominik Rożek, Komitet Wyborczy Wyborców Regionalne Forum Samorządowe 2018,
 • Bonifacy Wojciechowski, Komitet Wyborczy Wyborców Regionalne Forum Samorządowe 2018,
 • Zbigniew Wojciechowski, Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość.

Radni odbierali zaświadczenia w kolejności alfabetycznej. Następnie Przewodnicząca ogłosiła, że w wyborach 2018 Burmistrzem Miasta i Gminy Staszów został wybrany Leszek Kopeć i wręczyła mu zaświadczenie o wyborze na Burmistrza Miasta i Gminy Staszów, w kadencji 2018-2023 r. To druga kadencja z rzędu Leszka Kopcia, który startował z Komitetu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości. Po odczytaniu tekstu ślubowania przez najmłodszego radnego, Huberta Gawłowicza, Radni Miejscy ślubowali obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro Gminy i jej mieszkańców.

Kolejnym etapem obrad nowopowołanej Rady Miejskiej było wybranie przewodniczącego oraz dwóch wiceprzewodniczących Rady. Rozpoczęto od powołania komisji skrutacyjnej, w skład której weszła Ewa Marek, jako przewodnicząca oraz Jacek Piwowarski i Zbigniew Wojciechowski, jako członkowie. Radni głosowali na kandydatów w tajnym głosowaniu. Przewodniczącym Rady Miejskiej w Staszowie został Ireneusz Kwiecjasz, zdobywając 13 głosów za swoją kandydaturą i 6 głosów przeciw. Po podjęciu uchwały powołującej przewodniczącego, przejął on prowadzenie obrad Rady Miejskiej i przeszedł do porządku obrad. Wiceprzewodniczącymi zostali wybrani Beata Gajek-Dyl (19 głosów „za”) oraz Tomasz Klimek (za jego kandydaturą opowiedziało się 14 radnych).

Następnym punktem sesji inaugurującej kadencję samorządu było ślubowanie Leszka Kopcia na Burmistrza Miasta i Gminy Staszów. Burmistrz ślubował w obecności żony, córki i rodziny oraz zebranych w sali konferencyjnej. Po ślubowaniu włodarz dziękował za wsparcie w wyborach – Wiele osób przyczyniło się do tego, że mogę tu być. Dziękuję przede wszystkim rodzinie, żonie, dzieciom. Dziękuję Pani Burmistrz, Ewie Kondek, za pełne serca zaangażowanie w sprawy Gminy Staszów – mówił włodarz. Burmistrz dziękował również za pracę nad budżetem Joannie Pokorze, byłej skarbnik oraz Henryce Skowron, obecnej skarbnik. Za dobrą współpracę, zaangażowanie i doświadczenie Leszek Kopeć dziękował także sekretarzowi Sławomirowi Mikuli oraz pracownikom Urzędu Miasta i Gminy Staszów. - Nie było by mnie tu dalej, nie byłoby nas na tej sali, ani nie byłoby takiego budżetu, gdyby nie Wy. Zaczynaliśmy poprzednią kadencję budżetem około 80 mln. zł. Dzisiaj budżet, który będziemy uchwalać wzrósł do 116 mln. Drodzy moi, jest się czym chwalić. Zrobiliśmy naprawdę dużo – dziękował włodarz. Burmistrz skierował się także do radnych Rady Miejskiej, byłych i obecnych: - Zawsze mieliśmy na celu rozwój gminy i dobro mieszkańców. I tego Wam życzę drodzy Radni. Dobrej współpracy. Mam nadzieję, że będziemy się dogadywać, nie będzie zgrzytów. Bo nie robimy tego dla siebie. Wy jesteście dla społeczeństwa. Wy jesteście uszami społeczeństwa. To jest najważniejsze – podkreślał. Słowa podziękowań zostały także skierowane do dyrektorów szkół i przedszkoli.

Na sali oprócz Leszka Kopcia, Burmistrza Miasta i Gminy Staszów, Ewy Kondek, zastępcy Burmistrza, Sławomira Mikuli, Sekretarza Miasta i Gminy Staszów, Henryki Skowron, Skarbnika Miasta i Gminy Staszów oraz 21. radnych obecni byli również zaproszeni goście. Przybyli między innymi proboszcz ksiądz Edward Zieliński, Paweł Wojtasik, dyrektor Szpitala w Staszowie, Jacek Rozczypała, pierwszy zastępca komendanta Powiatowego Policji w Staszowie, Jarosław Juszczyk, reprezentujący komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Staszowie, Trajan Szuladziński, prezes zarządu Grupy Azoty „Siarkopol” w Grzybowie i Agnieszka Leszczyńska, wiceprezes zarządu Grupy Azoty „Siarkopol”, Jacek Jaworski, dyrektor Hut Szkła Tadeusza Wrześniaka, Marcin Kaczmarczyk, doradca zarządu Enea Elektrownia Połaniec oraz prezesi, dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Staszów, kierownicy wydziałów Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie, dyrektorzy szkół i przedszkoli, kierownicy wydziałów, sołtysi i przewodniczący osiedli. Na zakończenie Sesji zebrani składali gratulacje i życzenia Burmistrzowi Leszkowi Kopciowi.

Nowa kadencja niesie ze sobą wiele zmian. Zmienił się nie tylko skład osobowy Rady Miejskiej, ale i sam sposób przeprowadzania głosowania przez radnych. Od tej pory, wszystkie sesje Rady Miejskiej będą transmitowane na żywo online, a nagrania będą archiwizowane. Dodatkowo wprowadzono także elektroniczny sposób głosowania. Radni opowiadając się za uchwałami, oprócz podniesienia ręki, będą wciskać odpowiedni guzik na terminalu, dzięki czemu, wyniki głosowania zostaną po bardzo krótkim czasie wyświetlone na ekranie. Unowocześniono także system nagłośnienia. To wszystko ma sprawić, że mieszkańcy zyskają internetowy dostęp do obrad Rady Miejskiej i będą lepiej poinformowani w kwestiach dotyczących naszej Gminy.


Więcej zdjęć TUTAJ

23-11-2018, Marta Kotlarz
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.