Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

II etap zakończony- konferencja PGKiM

20 listopada w hotelu „Lord” w Staszowie, odbyła się konferencja podsumowująca projekt pn. „Kanalizacja sanitarna wraz z oczyszczalnią ścieków w gminie Staszów- Etap II”. Efektem końcowym realizacji „Projektu” jest podłączenie ponad 3 tys. osób do sieci kanalizacji sanitarnej oraz osiągnięcie przez Aglomerację Staszów stopnia skanalizowania na poziomie ponad 95%.

Wydarzenie otworzył prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie, Stanisław Batóg, który przywitał uczestników spotkania. Wśród zaproszonych na konferencję gości znaleźli się: burmistrz miasta i gminy Staszów, Leszek Kopeć, zastępca burmistrza, dr Ewa Kondek, starosta staszowski, Józef Żółciak, wicestarosta, Leszek Guzal, przewodniczący Rady Miejskiej w Staszowie, Ireneusz Kwiecjasz wraz z radnymi, przedstawiciele spółki PGKiM, wykonawcy inwestycji oraz osoby związane z realizacją zadania. O projekcie opowiedział kierownik Jednostki Realizującej Projekt, Jan Krygowski, który na co dzień czuwał nad jego realizacją.

W ramach Projektu wykonano 54 km sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach: Czajków Południowy, Czajków Północny, Wiązownica Duża, Wiązownica-Kolonia, Wiązownica Mała, Wiśniowa (część), Smerdyna, Wola Wiśniowska, oraz przy ulicach Opatowskiej, Słonecznej i Polnej w Staszowie. Wybudowano także oczyszczalnię ścieków o przepustowości 400 m3/d w miejscowości Wiązownica Duża i dostarczono 5 pompowni ścieków, 865 pompowni przydomowych oraz 5 urządzeń płuczących.

Wykonawcą oczyszczalni ścieków wraz z dostawą urządzeń technologicznych i wyposażenia oraz z monitoringiem, było konsorcjum zrzeszające firmy: Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne „ADMA” Sp. z o. o., Marian Adamczyk Zakład Remontowo-Budowlany „ADMA” oraz Grzegorz Nowak Zakład Projektowo-Usługowy „NOSAN”. Wykonawcą sieci kanalizacji sanitarnej były firmy: Przedsiębiorstwo Budowlane „MODUŁ” Sp. z o.o., Bożena Guzik Zakład Budownictwa Ogólnego „MODUŁ” i Jerzy Soczek Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „MULTIKOP”. Kompletne pompownie ścieków i urządzeń płuczących dla kanalizacji ciśnieniowej dostarczyła firma GRUNDFOS POMPY Sp. z o.o. Inżynierem Kontraktu dla realizacji Projektu „Kanalizacja sanitarna wraz z oczyszczalnią ścieków w gminie Staszów – etap II” była natomiast firma COLLECT CONSULTING S.A.

Głównym celem zrealizowanego zadania było zmniejszenie negatywnego oddziaływania gospodarki ściekowej na środowisko. Przedsięwzięcie przyczyniło się do poprawy czystości wód i gleby, a tym samym jakości życia mieszkańców gminy Staszów. Całkowity koszt „Projektu” wyniósł 44 mln 149 tys. zł. Gmina Staszów uzyskała na ten cel dofinansowanie w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


25-11-2019, Robert Wojtal
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.