Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Informacja o Komijach RM 28 maja br.

Na podstawie § 33 ust. 3 Statutu Miasta i Gminy Staszów (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2018 r., poz. 3830) podaje się do publicznej wiadomości informację, że w dniu 28 maja 2020 roku o godz. 13:00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie, ul. Opatowska 31 (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów Publicznych Rady Miejskiej w Staszowie.

Tematem posiedzenia będzie:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

  • a) wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2020 rok – projekt nr 246/20,
  • b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2020 – 2031 – projekt nr 247/20.

2. Sprawy różne.

Przewodniczący
Komisji Budżetu, Finansów Publicznych
(-) Zbigniew Wojciechowski


Na podstawie § 33 ust. 3 Statutu Miasta i Gminy Staszów (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2018 r., poz. 3830) podaje się do publicznej wiadomości informację, że w dniu 28 maja 2020 roku o godz. 14:00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie, ul. Opatowska 31 (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Staszowie.

Tematem obrad sesji będzie:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie:

  • a) zmiany Uchwały Nr LVII/569/14 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 14 listopada 2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Staszowie – projekt nr 248/20.

2. Sprawy różne.

Przewodniczący
Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych
(-) Stanisław Altenberg


Na podstawie § 33 ust. 3 Statutu Miasta i Gminy Staszów (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2018 r., poz. 3830) podaje się do publicznej wiadomości informację, że w dniu 28 maja 2020 roku o godz. 14:30 w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie, ul. Opatowska 31 (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Staszowie.

Tematem posiedzenia będzie:
1. Zaopiniowanie projektów uchwały w sprawie:

  • a) pozostawienia bez rozpatrzenia petycji z dnia 27 marca 2020 r. - projekt nr 249/20,
  • b) rozpatrzenia petycji z dnia 3 kwietnia 2020 r. - projekt nr 250/20,
  • c) rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Staszów – projekt nr 251/20.

2. Sprawy różne.

Przewodniczący
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
(-) Mariusz Łazarz

22-05-2020, Grzegorz Niziałek
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.