Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Informacja: Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów Publicznych Rady Miejskiej


Na podstawie § 33 ust. 3 Statutu Miasta i Gminy Staszów (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2018 r., poz. 3830) podaje się do publicznej wiadomości informację, że w dniu 23 grudnia 2019 roku o godz. 10:00 w Urzędzie Miasta
i Gminy w Staszowie, ul. Opatowska 31 (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów Publicznych z Przewodniczącymi Komisji Rady Miejskiej w Staszowie.

Tematem posiedzenia będzie:
1. Przedstawienie opinii stałych Komisji Rady Miejskiej o projekcie budżetu na 2020 rok.
2. Sformułowanie przez Komisję Budżetu, Finansów Publicznych ostatecznej opinii o projekcie budżetu na 2020 rok celem przedłożenia jej Burmistrzowi.

Przewodnicząca
Komisji Budżetu, Finansów Publicznych
( - ) Ewa Marek19-12-2019, Marcin Jarosz
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.