Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Inne Ogłoszenia i Komunikaty

Zarządzenie nr 35/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów

Zarządzenie nr 35/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 4 marca 2019 roku w sprawie wyboru ofert wraz z przyznaniem dotacji na realizację zadań publicznych określonych w Rocznym Programie Współpracy Gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 roku.
07.03.2019
Czytaj więcej

E-akta „ Program Płatnik” – nie czekaj pobierz nową wersję.

Przedsiębiorco! Do Twojej dyspozycji udostępniliśmy już nową wersję programu Płatnik (wersja 10.02.002). Z tej wersji programu wszyscy użytkownicy powinni zacząć korzystać 26 stycznia 2019 r. Zachęcamy już teraz do zapoznania się ze zmianami w Płatniku i pobrania nowej wersji programu. Płatnik został uaktualniony w związku z projektem e-akta i małą działalnością gospodarczą (MDG).
04.02.2019
Czytaj więcej

PKS Staszów. Ogłoszenie o przetargu.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Staszowie sp. z o.o. ogłasza przetarg ustny (licytację) nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z prawem własności budowli.
31.01.2019
Czytaj więcej

Postanowienia Sądu Rejonowego w Staszowie I Wydział Cywilny z dnia 20 grudnia 2018 roku

Sąd Rejonowy w Staszowie I Wydział Cywilny w sprawie wniosku Gminy Staszów- repr. przez Burmistrza Miasta i Gminy Staszów o zezwolenie na złożenie pieniędzy do depozytu oraz orzeczenie z dnia 20 grudnia 2018 r. o ustanowieniu kuratora.
22.01.2019
Czytaj więcej

Obwieszczenie Starosty Staszowskiego

16.01.2019
Czytaj więcej

Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie poszukuje animatorów

Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie ogłasza nabór na Animatora/Przewodnika po wystawie „Bajkowy Świat” w Centrum Bajki w Pacanowie.
10.01.2019
Czytaj więcej

Zarządzenie: Konkurs Sportowiec Roku Gminy Staszów 2018

Zarządzenie Nr 1/2019 Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Staszowie z dnia 03 stycznia 2019 roku w sprawie przeprowadzenia Konkursu Sportowiec Roku Gminy Staszów 2018.
04.01.2019
Czytaj więcej

Ogłoszenie: oferta MKS Pogoń Staszów

Miejski Klub Sportowy Olimpia Pogoń Staszów ul. Koszarowa 7, 28-200 Staszów złożył ofertę z zakresu: kultury fizycznej na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja i przeprowadzenie Mikołajkowo - świątecznych turniejów piłki nożnej dla dzieci i młodzieży w Staszowie”
06.12.2018
Czytaj więcej

Agro-Market24

Pragniemy poinformować o nowoczesnej internetowej giełdzie rolnej Agro-Market24. Portal umożliwia bezpłatne dodawanie ogłoszeń, przeglądanie listy ogłoszeń i przede wszystkim znalezienie potencjalnych odbiorców na swoje produkty.
19.11.2018
Czytaj więcej

Obwieszczenie Starosty Staszowskiego i Zawiadomienie

16.11.2018
Czytaj więcej

Obwieszczenia Starosty Staszowskiego

07.11.2018
Czytaj więcej

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Staszów zaprasza do składania ofert

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Staszów zaprasza do składania ofert dotyczących zamówienia: „Nadzór inwestorski nad zmianą sposobu użytkowania budynku szkolnego na budynek biblioteki wraz z rozbudową, zlokalizowanego na działce nr 5837 w Staszowie realizowaną w ramach zadania pn. : „Nowoczesna Biblioteka w Staszowie” w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016 – 2020”.
05.11.2018
Czytaj więcej

Informacja dotycząca udzielenia dotacji

27.09.2018
Czytaj więcej

Obwieszczenie Starosty Staszowskiego

Starosta Staszowski zawiadamia, że na wniosek z dnia 20 września 2018 r. Burmistrza Miasta i Gminy Staszów działającego przez pełnomocnika zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
27.09.2018
Czytaj więcej

Informacja dotycząca udzielenia dotacji

Informacja dotycząca udzielenia dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w 2018 roku.
20.09.2018
Czytaj więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Oględowie
14.09.2018
Czytaj więcej

Informacja dotycząca wniosku złożonego przez Stowarzyszenie "Dolina Kacanki"

Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej „Dolina Kacanki” złożyło wniosek o realizację zadania publicznego Gminy Staszów w 2018 roku pn. Modernizacja infrastruktury sportowej-rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej w Kurozwękach.
03.08.2018
Czytaj więcej

Obwieszczenie Starosty Staszowskiego

Obwieszczenie Starosty Staszowskiego dotyczące zawiadomienia o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - rozbudowy ulicy Słonecznej w Staszowie w ramach zadania "Rozbudowa i przebudowa ulicy Słonecznej"
03.07.2018
Czytaj więcej

Oferta Stowarzyszenia "Avito Vivit Honore"

Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych „AVITO VIVIT HONORE”, ul. Wschodnia 8a /15, 28-200 Staszów, złożył ofertę z zakresu: kultury fizycznej na realizację zadania publicznego pn.„Dofinansowanie przedsięwzięć kulturalnych – Kultywowanie tradycji historycznych”.
04.06.2018
Czytaj więcej

Pakiet dla średnich miast - druga edycja konkursu

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, wprowadzając założenia Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju i w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014–2020, opracowało i uruchomiło drugą edycję konkursu Pakiet dla średnich miast.
25.05.2018
Czytaj więcej

INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO Z WNIOSKU FARMY WIATROWEJ BOGORIA

INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
24.05.2018
Czytaj więcej

Wydawanie paczek żywnościowych

Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie informuje, że w dniach 17-18.05.2018 r. w magazynie Ośrodka, przy ul. Szkolnej w Staszowie będą wydawane paczki żywnościowe dla osób, które otrzymały skierowania z Ośrodka Pomocy Społecznej w Staszowie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020. Podprogram 2017.
16.05.2018
Czytaj więcej

Informacja urzędowa o postępowaniu dotyczącym wpisu do rejestru zabytków nieruchowych województwa świętokrzyskiego

Świętokrzyski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Kielcach informuje o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych województwa świętokrzyskiego Cmentarza żydowskiego w Staszowie z ewentualną strefą ochrony archeologicznej.
15.05.2018
Czytaj więcej

Obwieszczenie

30.04.2018
Czytaj więcej

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie projektu projektu uchwały Rad y Miejskiej w Staszowie w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w Gminie Staszów określonej w art. 19b-19h ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
23.04.2018
Czytaj więcej

Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Staszowie I Wydział Cywilny z dnia 13 marca 2018 roku

Sąd Rejonowy w Staszowie, I Wydział Cywilny ogłasza, iż w sprawie do sygn. I Ns 432/17 z wniosku Gminy Staszów, reprezentowanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Staszów o zezwolenie na złożenie pieniędzy do depozytu sądowego, postanowieniem z dnia 13 marca 2018 roku ustanowiono kuratora procesowego.
18.04.2018
Czytaj więcej

Ogłoszenie Sądowe Sądu Rejonowego w Kielcach | Wydział Cywilny z dnia 24 stycznia 2018 r.

Sąd Rejonowy w Kielcach VIII Wydział Cywilny zezwolił Województwu Świętokrzyskiemu - - Świętokrzyskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich na złożenie depozytu.
13.02.2018
Czytaj więcej

Przetarg PKS Staszów

Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z prawem własności budowli, położonej w miejscowości Staszów przy ul. Krakowskiej 51 (gmina Staszów, powiat staszowski, woj. Świętokrzyskie) obejmującej działkę o nr 2511/21 o pow. 0,3998 ha.
01.02.2018
Czytaj więcej

Działka inwestycyjna w Grzybowie. SSE Starachowice zaprasza do przetargu

Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” S.A. z siedzibą w Starachowicach, działając na zlecenie Gminy Staszów, zaprasza do uczestnictwa w przetargu pisemnym nieograniczonym łącznym nr 232/18
29.01.2018
Czytaj więcej

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Staszowie

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Staszowie przekazuje informację dotyczącą wyznaczenia lekarzy weterynarii, którzy w 2018 roku będą wykonywali czynności na terenie Gminy Staszów, a także informację dla hodowców zwierząt gospodarskich o antybiotykach stosowanych pod nadzorem lekarza weterynarii.
24.01.2018
Czytaj więcej
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.