Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Karta Dużej Rodziny


Czym jest Karta Dużej Rodziny?

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+. Karta Dużej Rodziny funkcjonuje zarówno w instytucjach publicznych, jak i w prywatnych. Posiadacze Karty mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m. in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej, kulturalnej, czy rekreacyjnej.


Dla kogo Karta Dużej Rodziny?

Od 1 stycznia 2019 r. prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka.

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest:

 • Rodzicowi oraz małżonkowi rodzica – bezterminowo;
 • Dziecku w wieku do ukończenia 18 roku życia;
 • Dziecku powyżej 18 roku życia - odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce lub do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce;
 • Dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo znacznym stopniu niepełnosprawności, w wieku powyżej 18 roku życia – na okres ważności orzeczenia;
 • Dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej – na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 • Osobie przebywającej w dotychczasowej rodzinie zastępczej, albo w rodzinnym domu dziecka, na czas kontynuowania nauki w szkole – odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce lub do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia.

Jaki jest koszt?

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest bezpłatnie, natomiast wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny podlega opłacie w kwocie 9,56 zł.


Jakie dokumenty przygotować?

Składając wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny, przedstawia się w szczególności następujące dokumenty:

 • w przypadku rodzica – oświadczenie, że rodzic miał lub ma na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci oraz, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci,
 • w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia, które uczą się w szkole lub w szkole wyższej – oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce,
 • w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – oryginał lub odpis postanowienia o umieszczenie w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

W jakiej formie dostępna jest Karta Dużej Rodziny?

Karta Dużej Rodziny dostępna jest w dwóch formach: tradycyjnej (plastikowej) i elektronicznej (tj. na urządzeniach mobilnych- mKDR). Aby uzyskać mobilną Kartę Dużej Rodziny (mKDR), należy złożyć wniosek w formie papierowej lub w formie on-line za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia (empatia.mpips.gov.pl w module eWnioski).

Zalety posiadania mobilnej Karty Dużej Rodziny:

 • rodzic może posiadać na swoim telefonie Karty swoich dzieci oraz małżonka,
 • umożliwia wyszukiwanie partnerów KDR wg kategorii, lokalizacji, frazy,
 • funkcja geolokalizacji pozwala na wyszukiwanie partnerów udzielających zniżek w okolicy przebywania użytkownika aplikacji,
 • aplikacja pozwala także na przekazywanie informacji członkom rodzin wielodzietnych zarówno o aktualnych zniżkach i nowych partnerach, jak i konieczności złożenia wniosku przed terminem ważności Karty, np. w przypadku dzieci przed 18 r.ż,
 • aplikacja umożliwia logowanie się poprzez szybki dostęp – podając kod pin.

Gdzie składać wnioski?

Mieszkańcy Gminy Staszów wnioski o przyznanie Kart Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny mogą złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Staszowie, ul. Wschodnia 13, pok. nr 10, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.00 do 15.00.


Karta Dużej Rodziny w gminie Staszów

Od początku funkcjonowania KDR, tj. od 16 czerwca 2014 r. do dnia 28 lutego 2019 r. wpłynęło 355 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub o wydanie jej duplikatu. W 2014 wpłynęło 30 wniosków, w 2015-111 wniosków, w 2016-55, w 2017-43, zaś w 2018-50 wniosków. Od początku 2019 roku do 28 lutego przyjęto 66 wniosków. Od 16 czerwca 2014 roku do chwili obecnej w gminie Staszów wydano 1434 kart tradycyjnych oraz 120 kart elektronicznych.

Na terenie miasta i gminy Staszów partnerami programu Karta Dużej Rodziny są m. in.:

 • Księgarnia VOLUMEN, Aniela Wach, ul. Nowa, Staszów;
 • T-MOBILE S.A. ul. Rynek, Staszów;
 • BIGA Odzież, ul. Krakowska, Staszów;
 • REVERS, Odzież damska, męska, młodzieżowa, ul. Rynek, Staszów;
 • Powiatowe Centrum Sportowe, ul. Oględowska, Staszów;
 • „PROMEDIC” Centrum Psychoterapii, ul. Mickiewicza, Staszów;
 • Pizzeria LaPiadina, ul. Jana Pawła II, Staszów;
 • Stacja Paliw Orlen, ul. Opatowska, Staszów;
 • Bank PKO Staszów, ul. Mickiewicza, Staszów.

Ze zniżkami, jakie oferuje ogólnopolska Karta Dużej rodziny można zapoznać się na stronie internetowej: www.rodzina.gov.pl.


15-03-2019, Paulina Bąkowska
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.