Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Kondolencje

Pan Marek Poniewierka (1963-2020)

Pracę zawodową rozpoczął w 1987 r. w Szkole Podstawowej w Grzybowie, następnie pracował w Koniemłotach.

Od 12 listopada 1990 r. był pracownikiem Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ignacego Jana Paderewskie w Staszowie. Początkowo jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, a następnie nauczyciel informatyki. Był nauczycielem dyplomowanym z 32-letnim stażem pracy pedagogicznej.

Od 1994 r., pełnił funkcję Przewodniczącego Międzyszkolnej Komisji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”.

Był Delegatem na Walne Zebrania Delegatów Regionu; Delegatem na Zebrania Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania w Kielcach; pełnomocnikiem do reprezentowania związku wobec władz Powiatu Staszowskiego i Gminy Staszów.

Był przedstawicielem organizacji związkowej w pracach komisji kwalifikacyjnych i komisji egzaminacyjnych powołanych w celu przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych lub egzaminów z nauczycielami ubiegającymi się o wyższy stopień awansu zawodowego nauczyciela, przedstawicielem organizacji związkowej w pracach komisji konkursowych powołanych w celach wyłaniania kandydatów na dyrektor szkół oraz przedstawicielem Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” wobec organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Srebrnymi za Długoletnią Służbę, Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Nagrodzony dwukrotnie Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej, dwukrotnie Nagrodą Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty, dwukrotnie Nagrodą Burmistrza Miasta i Gminy Staszów, ośmiokrotnie Nagrodą Dyrektora Szkoły.

Źródło: PSP nr 2 w Staszowie, fot. GN | www.staszow.pl

10-06-2020, Grzegorz Niziałek
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.