Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Konferencja naukowa w staszowskim liceum

W Liceum Ogólnokształcącym im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w sobotę, 7 kwietnia, odbyła się konferencja naukowa zorganizowana z okazji 100 lat LO w Staszowie w świetle setnej rocznicy Odzyskania Niepodległości.

W konferencji zorganizowanej przez staszowskie liceum uczestniczyło wielu gości. Wśród nich znaleźli się burmistrz Miasta i Gminy Staszów, Leszek Kopeć, zastępca burmistrza, Ewa Kondek, radni Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Ewelina Bień i Izydor Grabowski, starosta staszowski, Michał Skotnicki, przewodniczący Rady Miejskiej, Dominik Rożek oraz Radni Rady Miejskiej, Świętokrzyski Wicekurator Oświaty, Tomasz Pleban, wizytator Świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty, Anna Słoczyńska, Wojskowy Komendant Uzupełnień w Sandomierzu, ppłk Artur Gołębiowski, Komendant Powiatowy Policji w Staszowie, insp. Leszek Dębowski, a także przyjaciele szkoły, jej nauczyciele oraz uczniowie.


Prelegentami konferencji byli goście między innymi z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie oraz Wyższego Seminarium Duchownego. W programie spotkania znalazły się wykłady:

- prof. dr. hab. Jerzego Cabana z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach pt. „Spory o polskie drogi do Niepodległości”,

- prof. dr. Hab. Jerzego Szczepańskiego z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach pt. „Drogi Polaków do nowoczesności XIX i XX w.”,

- prof. dr. hab. Ewy Danowskiej z Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie pt. „Liceum krzemienieckie w odrodzonej Polsce”,

- ks. prof. dr. hab. Krzysztofa Warchałowskiego, Rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Warszawie, pt. „Prawo do wolności religijnej w II Rzeczypospolitej”,

- Michała Skotnickiego, starosty staszowskiego pt. „Wincenty Witos jako współtwórca polskiej państwowości”,

- Leszka Kopcia, burmistrza Miasta i Gminy Staszów pt. „Mapa administracyjna Polski po odzyskaniu Niepodległości”,

- Anny Karasińskiej, Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie pt. „Dzieje Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie w latach 1918-2018”.


Konferencji towarzyszyły trzy wystawy. W auli staszowskiego liceum zgromadzeni mogli oglądać cykl obrazów autorstwa Józefa Juszczyka, przedstawiających sceny z „Pana Tadeusza”, wystawę Instytutu Pamięci Narodowej pn. „Bogowie Niepodległości” oraz wystawę Jana Żukowskiego przedstawiającą historię szkoły.

Obchody 100-lecia Liceum Ogólnokształcącego w Staszowie, w roku 100-lecia Odzyskania Niepodległości 1918-2018 zostały objęte Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzeja Dudy. Organizatorami konferencji były Starostwo Powiatowe w Staszowie oraz Liceum Ogólnokształcące im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie.

Miasto i Gmina Staszów w szczególny sposób obchodzi jubileusz 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Z tej okazji został przygotowany harmonogram wydarzeń organizowanych na terenie całej Gminy Staszów. Serdecznie zapraszamy do bieżącego śledzenia kalendarza Niepodległej 1918-2018 zamieszczonego na naszej stronie www.staszow.pl


13-04-2018, Paulina Bąkowska
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.