Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Koniemłoty

Koniemłoty, wieś w województwie świętokrzyskim, położona w Niecce Połanieckiej, ok. 5 km na południowy-zachód od Staszowa. Koniemłoty są jedną z najstarszych wsi powiatu staszowskiego.
Początkowo należały, mocą nadania przez króla Bolesława Chrobrego, do świętokrzyskiego Zakonu Benedyktynów. W roku 1246 odbył się tu więc w obecności Bolesława księcia krakowskiego i dostojników małopolskich. Według W 1270 r. Bolesław Wstydliwy oswobadza Koniemłoty i inne dobra zakonu Benedyktynów od pogoni, postojów i wypraw wojennych, a w 1351 r. Kazimierz Wielki przenosi Koniemłoty na prawo niemieckie.
W 1527 r. Koniemłoty stają się własnością Łaskich, będących dziedzicami staszowskimi, poprzez zamianę na inne miejscowości. Formalna zmiana nastąpiła 5 stycznia 1527 r. na Sejmie Krakowskim.
Zakon Benedyktynów oddał Koniemłoty, Tuklęcz i Święcicę, a otrzymał Skałę, Czazów i pół Dąbrowy. Ponadto zakonnicy otrzymali wieczyste prawo kolatorskie w Koniemłotach, a także prawo do wolnego wyrębu w lasach i wolne pastwisko. Benedyktyni zachowali prawo do mianowania proboszczów
w koniemłockim kościele i sprawowali patronat nad parafią do roku 1819, tj. do kasacji klasztoru na Świętym Krzyżu. Kolejnymi właścicielami Koniemłotów byli: Zborowscy (1581-1586) i Teńczyńscy (1586-1639). Córka Jana Hrabiego na Tenczynie, fundatora kościoła i Eremu pustelniczego księży Kamedułów w Rytwianach, Izabela z hrabiów Teńczyńskich poprzez ślub z Łukaszem Opalińskim, Marszałkiem Nadwornym Koronnym, wnosi dobra rytwiańskie ze wsią Koniemłoty w ród Opalińskich. Koniemłoty przechodzą następnie w ręce Lubomirskich, poprzez ślub Anny Elżbiety Zofii z Opalińskich
ze Stanisławem Lubomirskim, Sieniawskich poprzez ślub Elżbiety Heleny z książąt Lubomirskich
z kasztelanem krakowskim Adamem Mikołajem Sieniawskim, Denhoffów, Czartoryskich i Lubomirskich.
Na skutek ślubu Julii z książąt Lubomirskich z hrabią Janem Potockim dobra przechodzą w ręce Potockich, a następnie Radziwiłłów poprzez małżeństwo hrabianki Róży Potockiej z księciem Maciejem Radziwiłłem.
Na koniec 1999 roku w Koniemłotach mieszkało 669 osób, w 2006 mieszkało 697 osób, w 2012 roku mieszkało 686 osób, a na koniec 2015 roku mieszkało 696 osób.

04-11-2016, Michał Mróz
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.