Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Konsultacje społeczne dot. projektu dokumentu: Diagnoza sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Staszowa

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Staszów
zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu dokumentu: Diagnoza sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Staszowa (MOF Staszowa)

Celem konsultacji społecznych jest poznanie Państwa opinii w sprawie Diagnozy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Staszowa. MOF Staszowa obejmuje swym zasięgiem obszar trzech gmin: Miasta i Gminy Staszów, Miasta i Gminy Oleśnica oraz Gminy Rytwiany. Diagnoza będzie stanowiła podstawę do opracowania Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Staszowa na lata 2022-2030.

Konsultacje społeczne przeprowadzone są w terminie od dnia 29.12.2021 r. do dnia 12.01.2022 r.

Zbieranie uwag i wniosków przebiegać będzie w formie papierowej oraz elektronicznej:

  • z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze będzie można dostarczyć:
    a.) drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@staszow.pl wpisując w tytule „Konsultacje społeczne – Diagnoza MOF Staszowa”.
    b.) drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie, ul. Opatowska 31, 28–200 Staszów, z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – Diagnoza MOF Staszowa”.
    c.) bezpośrednio do sekretariatu w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie w godzinach pracy Urzędu

Uwagi po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Formularz konsultacyjny oraz Diagnoza wraz z załącznikami dostępne są od dnia 29.12.2021 r.:

  • w wersji papierowej w budynku Urzędu Miasta i Gminy Staszów, w sekretariacie oraz w Biurze Pozyskiwania Środków Finansowych pok. 215.;
  • w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Staszów (www.bip.staszow.pl/) i na stronie internetowej gminy (www.staszow.pl/).
Burmistrz Miasta i Gminy Staszów
/-/ mgr Leszek Kopeć


23-12-2021, Patryk Dudzic
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.