Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04

Straż Miejska
tel.: 15 864 83 71

biuro@staszow.pl

Konsultacje społeczne projektu pn: „Świętokrzyska ścieżka rowerowa – odcinek od granicy Gminy Staszów do skrzyżowania z DW 757 w m. Staszów: rozbudowa DW 764 od km 45+907 do km 55+021

Urząd Miasta i Gminy w Staszowie jest w trakcie opracowania dokumentacji obejmującej Studium Wykonalności z Koncepcją Programowo - Przestrzenną oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i wykonanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla zadania pn: „Świętokrzyska ścieżka rowerowa – odcinek od granicy Gminy Staszów do skrzyżowania z DW 757 w m. Staszów: rozbudowa DW 764 od km 45+907 do km 55+021”.

W związku z powyższym istnieje możliwość zgłaszania wniosków, uwag oraz zastrzeżeń w odniesieniu do przedstawionego dokumentu.
Wnioski, uwagi oraz zastrzeżenia należy nadsyłać:
a) pocztą na adres:

  • Urząd Miasta i Gminy w Staszowie, ul. Opatowska 31, 28-200 Staszów,
  • Collect Consulting S.A. ul. Rolna 14, 40-555 Katowice;

b) faksem na nr:

  • 15 864 83 04,
  • 32 203 20 53 w. 25;

c) e- mailem na adres:

na załączonym formularzu w terminie od 1 marca 2017 r. do 15 marca 2017 r.
Odpowiedzialny za przeprowadzenie konsultacji jest Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy Staszów.
Koncepcja Programowo - Przestrzenna będąca przedmiotem konsultacji oraz formularz konsultacji dostępne są pod poniższymi linkami w wersji elektronicznej.

W dniu 9 marca 2017 roku, o godz. 13:00, w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Osowej odbędzie się spotkanie z autorami projektu „Koncepcji Programowo – Przestrzennej ...” z firmy Collect Consulting. Zapraszamy mieszkańców zainteresowanych realizacją przedmiotowej inwestycji na spotkanie.

06-03-2017, Grzegorz Niziałek
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.