Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Lokalne Centrum Wspierania Przedsiębiorczości (LCWP)


Uprzejmie informujemy, że lokalna Grupa Działania "Białe Ługi" rozpoczyna pracę w nowo powstałym budynku - ul. Sudecka 9 - pełniącym funkcję Lokalnego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości (LCWP) - inkubator przedsiębiorczości.

Działania LCWP będą opierały się na:

 • Szkoleniach z zakresu przepisów US, ZUS, KRS itp.,
 • usługach doradczych z zakresu prawa, rachunkowości i PR,
 • wsparciu księgowym, (prowadzenie księgowości dla 10 podmiotów przez 1 rok kalendarzowy z możliwością dalszej współpracy)
 • szkoleniach z zasad i procedur ubiegania się o środki z Funduszu Pracy, EFS oraz PFRON na podjęcie działalności gospodarczej,
 • wszelkie poradnictwa z zakresu:
  • danych kontaktowych instytucji związanych z rejestracją firmy,
  • kontaktowych jednostek świadczących pomoc finansową i doradczą w zakładaniu firmy,
  • cech i podstaw przedsiębiorczości,
  • wad i zalet prowadzenia działalności gospodarczej.
 • indywidualnego poradnictwa i pomocy m.in. w pisaniu CV czy biznes planu,

Grupa chce aktywnie działać i wspierać przedsiębiorczość mieszkańców, nowo powstałe firmy oraz współdziałać w tworzeniu nowych podmiotów poprzez szereg projektów i programów.

Dla podmiotów z gmin członkowskich LGD oferuje nieodpłatne korzystanie z pomieszczeń inkubatora tj.: sali konferencyjnej dla min. 20 osób, sali komputerowej z 4 stanowiskami z dostępem do internetu i drukarki oraz pokoju dla doradców.

Rekrutacja do projektu rozpocznie się 05.11.2018 r.


26-09-2018, Patryk Dudzic
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.