Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Można zgłaszać szkody w gospodarstwach wyrządzone przez suszę

W związku z wystąpieniem na terenie Gminy Staszów niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w postaci suszy, uprzejmie informuję, że istnieje możliwość zgłaszania szkód w uprawach rolnych, działach specjalnych produkcji rolnej.


W celu dokonania zgłoszenia należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie wniosek o oszacowanie strat w terminie do dnia 19 sierpnia 2019 r.


Wniosek powinien zostać złożony na formularzu dostępnym w biurze podawczym Urzędu Miasta i Gminy, oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie (www.staszow.pl). Do wniosku producent rolny dołącza kserokopię wniosku o płatności bezpośrednie oraz w przypadku posiadania zwierząt gospodarskich kopię zgłoszenia systemu IRZ. W przypadku gospodarstwa rolnego położonego na obszarze co najmniej dwóch gmin, w których wystąpiły szkody, formularze oświadczenia składa się do każdej gminy oddzielnie, wpisując do nich tylko uprawy znajdujące się na terenie danej gminy.
Minimalna powierzchnia jednolitej uprawy na działce, nie może być mniejsza niż 0,1 ha. Warunek ten nie dotyczy uprawy pod osłonami. W zestawieniu przekazywanym do wojewody uwzględnia się tylko protokoły, w których poziom szkód był wyższy niż 30 % średniej rocznej produkcji rolnej.


Burmistrz Miasta i Gminy

/-/ Leszek Kopeć


06-08-2019, Marcin Jarosz
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.