Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Obowiązujące stawki i opłaty

Wysokość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Staszów


Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi selektywnie na terenie miasta Staszowa wynosi 13,00 zł od jednego mieszkańca.

Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi nieselektywnie na terenie miasta Staszowa wynosi: 26,00 zł od jednego mieszkańca.

Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi selektywnie na terenie wiejskim Gminy Staszów z wynosi:

1) 10,00 zł miesięcznie, gdy nieruchomość zamieszkuje 1 mieszkaniec
2) 20,00 zł miesięcznie, gdy nieruchomość zamieszkuje 2 mieszkańców
3) 30,00 zł miesięcznie, gdy nieruchomość zamieszkuje 3 mieszkańców
4) 40,00 zł miesięcznie , gdy nieruchomość zamieszkuje 4 mieszkańców
5) 45,00 zł miesięcznie , gdy nieruchomość zamieszkuje 5 mieszkańców
6) 50,00 zł miesięcznie, gdy nieruchomość zamieszkuje 6 mieszkańców
7) 55,00 zł miesięcznie, gdy nieruchomość zamieszkuje 7 mieszkańców
8) 60,00 zł miesięcznie, gdy nieruchomość zamieszkuje 8 mieszkańców
9) 65,00 zł miesięcznie, gdy nieruchomość zamieszkuje 9 mieszkańców
10) 70,00 zł miesięcznie, gdy nieruchomość zamieszkuje 10 mieszkańców.

Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi nieselektywnie na terenie wiejskim Gminy Staszów wynosi: 20,00 zł od jednego mieszkańca.

Miesięczna opłata dla prowadzących działalność gospodarczą za 1 pojemnik odpadów zbieranych selektywnie na terenie Miasta i Gminy Staszów wynosi:

a) 120 l - 25,00
b) 240 l - 40,00
c) 1 100 l - 130,00
d) KP 7 ( 7000 l) - 510,00

Powyższą kwotę należy pomnożyć przez ilość zadeklarowanych pojemników w deklaracji.

Miesięczna opłata dla prowadzących działalność gospodarczą za 1 pojemnik odpadów zbieranych w sposób nieselektywny na terenie Miasta i Gminy Staszów wynosi:

a) 120 l - 35,00
b) 240 l - 55,00
c) 1 100 l - 200,00
d) KP 7 ( 7000 l) - 750,00

Powyższą kwotę należy pomnożyć przez ilość zadeklarowanych pojemników w deklaracji.


W związku z powyższym informujemy, że właściciele nieruchomości nie są zobowiązani do składania nowych deklaracji, bowiem każdy właściciel nieruchomości zostanie pisemnie powiadomiony o wysokości nowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyliczonej w oparciu o informacje podane w uprzednio złożonej deklaracji.


Zachęcamy wszystkich właścicieli nieruchomości do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, bowiem opłata za ich odbiór jest niższa niż w przypadku nieselektywnej ich zbiórki.


Szczegółowych informacji udziela :

Wydział Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska, tel. 15 864 83 22
Wpłaty z tytułu zagospodarowania odpadów należy uiszczać na rachunek bankowy Gminy Staszów: PKO Bank Polski SA 61 1020 2629 0000 9702 0330 0787

Określoną w deklaracji opłatę za odpady komunalne należy uiszczać bez wezwania: gotówką w kasie Urzędu Miasta i Gminy Staszów lub przelewem na rachunek bankowy

PKO Bank Polski SA 61 1020 2629 0000 9702 0330 0787 w systemie kwartalnym w terminach:

- za I kwartał ( styczeń, luty, marzec) do 15 marca 2019 roku

- za II kwartał (kwiecień, maj, czerwiec) do 15 czerwca 2019 roku

- za III kwartał ( lipiec, sierpień, wrzesień) do 15 września 2019 roku

- za IV kwartał (październik, listopad, grudzień) do 15 grudnia 2019 roku


12-04-2019, Marcin Jarosz
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.