Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

OGŁOSZENIE: Klub Sportowy KORAB OSiR Staszów złożył ofertę na realizację zadania


Klub Sportowy KORAB OSiR Staszów z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 40, 28-200 Staszów, złożył ofertę na realizację zadania pn.: „Szkolenie i prowadzenie rozgrywek ligowych w piłce ręcznej”. Zgodnie z art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Staszów przedstawia ofertę złożoną przez Klub Sportowy KORAB OSiR Staszów, przy wsparciu środków finansowych z budżetu gminy na realizację ww. zadania publicznego. Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 14 grudnia 2021 r. osobiście w formie pisemnej w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie pok. 301 lub drogą elektroniczną na adres: biuro@staszow.pl na załączonym formularzu (skan z podpisem).

Uwagi zgłoszone po terminie nie będą brane pod uwagę.

BURMISTRZ
/-/ mgr Leszek Kopeć


08-12-2021, Paulina Bąkowska
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.