Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

OGŁOSZENIE- LVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

W dniu 25 stycznia 2018 roku (czwartek) o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie odbędzie się LVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE.

Porządek obrad sesji:

1.Otwarcie sesji.

2.Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 28 grudnia 2017 roku.

3.Podjęcie uchwał w sprawie:

a) udzielenia przez Gminę Staszów pomocy finansowej Powiatowi Staszowskiemu – projekt nr 498/18,

b) wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2018 rok – projekt nr 503/18,

c) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2018 – 2029 – projekt nr 504/18,

d) zmiany Uchwały Nr LII/457/17 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 22 listopada 2017 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok – projekt nr 496/18,

e) wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wyższej wysokości dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego – projekt nr 502/18,

f) zmiany Uchwały Nr XIX/179/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 9 lutego 2012 roku w sprawie nadania statutu Żłobkowi w Staszowie 499/18,

g) utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Żłobek „Świat Dziecka” w Staszowie, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Staszów – projekt nr 500/18,

h) utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Klub Dziecięcy „Świat Dziecka” w Staszowie, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Staszów – projekt nr 501/18,

i) zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Staszowie na 2018 rok – projekt nr 505/18,

j) stwierdzenia wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Staszowie – projekt nr 497/18:

- powołanie komisji skrutacyjnej;

- przyjęcie regulaminu głosowania;

-zgłaszanie kandydatów do pełnienia funkcji wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Staszowie;

- przeprowadzenie tajnego głosowania;

- podjęcie uchwały stwierdzającej powołanie.

4. Interpelacje radnych.

5. Wolne wnioski i zapytania w tym:

- informacja z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Staszów za okres od 8 grudnia 2017 roku do 22 stycznia 2018 roku;

- informacja z realizacji interpelacji zgłoszonych na sesji Rady Miejskiej w Staszowie w dniu 12.12.2017 r. i 20.12.2017 r.

6. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Staszowie

(-) Dominik Rożek

19-01-2018, Robert Wojtal
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.