Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04

Straż Miejska
tel.: 15 864 83 71

biuro@staszow.pl

OGŁOSZENIE - LVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

W dniu 27 lutego 2018 roku (wtorek) o godz. 13:30, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie odbędzie się LVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE.

Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 25 stycznia 2018 roku.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:

  • a) wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2018 rok – projekt nr 507/18,
  • b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2018 – 2029 – projekt nr 508/18,
  • c) określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Staszów publicznych przedszkolach i oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej – projekt nr 509/18,
  • d) wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Staszów na lata 2018 – 2022 – projekt nr 510/18,
  • e) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych w drodze ustnego przetargu nieograniczonego – projekt nr 506/18.

4. Interpelacje radnych.
5. Wolne wnioski i zapytania w tym:

  • - informacja z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Staszów za okres od 23.01.2018 roku do 22.02.2018 roku.

6. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Staszowie
(-) Dominik Rożek

22-02-2018, Marcin Jarosz
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.