Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Ogłoszenie: Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w dniu 27 stycznia 2020


Na podstawie § 33 ust. 3 Statutu Miasta i Gminy Staszów (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2018 r., poz. 3830) podaje się do publicznej wiadomości informację, że w dniu 27 stycznia 2020 roku o godz 9:00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie, ul. Opatowska 31 (sala konferencyjna) odbędą się posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Staszowie.


Komisja Rozwoju Gospodarczego i Przedsiębiorczości - godz. 9.00
Tematem posiedzenia będzie:
Analiza materiałów na sesję:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a) przygotowania projektu uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane – projekt nr 214/20,
b) przyznania pierwszeństwa w nabywaniu budynków użytkowych ich najemcom oraz wyrażenia zgody na ich zbycie wraz z gruntem niezbędnym do racjonalnego z nich korzystania – projekt nr 215/20,
c) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – projekt nr 216/20,
d) wyrażenia zgody na sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze ustnego przetargu nieograniczonego – projekt nr 217/20,
e) powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Staszowie oraz nadania jej statutu – projekt nr 206/19.
2. Sprawy różne.

Przewodniczący
Komisji Rozwoju Gospodarczego i Przedsiębiorczości
( - ) Piotr Kasperkiewicz


Komisja Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych - godz. 10.00

Tematem posiedzenia będzie:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a) zmiany Uchwały nr XVII/149/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Staszowie i nadania statutu – projekt nr 213/20,
b) powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Staszowie oraz nadania jej statutu – projekt nr 206/19.
2. Opracowanie planu pracy Komisji.
3. Sprawy różne.

Przewodniczący
Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych
( - ) Stanisław Altenberg


Komisja Budżetu, Finansów Publicznych - godz. 11.00

Tematem posiedzenia będzie:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a) wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2019 rok – projekt nr 210/19,
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2019 – 2029 – projekt nr 211/19,
c) powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Staszowie oraz nadania jej statutu – projekt nr 206/19.
2. Opracowanie planu pracy Komisji.
3. Sprawy różne.

Z-ca Przewodniczącego
Komisji Budżetu, Finansów Publicznych
( - ) Dominik Rożek


Komisja Edukacji, Kultury i Sportu - godz. 12.00

Tematem posiedzenia będzie:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a) określenia średniej ceny jednostkowej paliwa w gminie Staszów na rok szkolny 2019/2020 – projekt nr 212/20,
b) powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Staszowie oraz nadania jej statutu – projekt nr 206/19.
2. Zima w mieście i gminie – przygotowanie do czynnego wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych (punkt z planu pracy Komisji).
3. Opracowanie planu pracy Komisji.
4. Sprawy różne.

Z-ca Przewodniczącego
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
( - ) Zdzisław Brzyszcz


Komisja Skarg, Wniosków i Petycji - godz. 14.00

Tematem posiedzenia będzie:
1. Wypracowanie stanowiska dla Rady Miejskiej w Staszowie w sprawie:
a) skargi z dnia 20 stycznia 2020 roku na kierownika jednostki organizacyjnej;
b) petycji z dnia 18 listopada 2019 roku w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego;
c) petycji z dnia 16 grudnia 2019 roku w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego.
2. Sprawy różne.

Przewodniczący
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
( - ) Mariusz Łazarz


22-01-2020, Marcin Jarosz
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.