Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Ogłoszenie: Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Staszowie


Na podstawie § 33 ust. 3 Statutu Miasta i Gminy Staszów (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2018 r., poz. 3830) podaje się do publicznej wiadomości informację, że w dniu 20 i 21 sierpnia 2019 roku w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie, ul. Opatowska 31 (sala konferencyjna) odbędą się posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Staszowie.


Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Staszowie. 20 sierpnia - godz. 13:00.

Tematem posiedzenia będzie:
1. Wypracowanie stanowiska dla Rady Miejskiej w Staszowie w związku ze skargą złożoną na działania Burmistrza Miasta i Gminy
Staszów.
2. Wypracowanie stanowiska dla Rady Miejskiej w Staszowie w związku ze skargą złożoną na działalność Dyrektora Przedszkola nr 3 im. Papieża Jana Pawła II w Staszowie.
3. Sprawy różne.

Przewodniczący
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
( - ) Mariusz Łazarz


Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Staszowie. 21 sierpnia - godz. 13:00

Tematem posiedzenia będzie:
1. Kontrola rozliczenia z udzielonych dotacji za 2018 rok Staszowskiemu Ośrodkowi Kultury (punkt z planu pracy Komisji).
2. Kontrola rozliczenia z udzielonej dotacji za 2018 rok Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Staszów (punkt z planu pracy Komisji).
3. Sprawy różne.

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej
( - ) Wojciech Charyga


Komisja Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Staszowie. 21 sierpnia - godz. 14.30

Tematem posiedzenia będzie:
1. Informacja Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Staszowie o stanie bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2018 rok (punkt z planu pracy Komisji).
2. Informacja Nadleśniczego Nadleśnictwa Staszów w zakresie zasobów gospodarki leśnej i bezpiecznego korzystania z kompleksów leśnych.
3. Sprawy różne.

Przewodniczący
Komisji Przestrzegania Prawa
i Porządku Publicznego
( - ) Tomasz Otrębski


Komisja Statutowa Rady Miejskiej w Staszowie. 22 sierpnia 2019 roku o godz. 13:00

Tematem posiedzenia będzie:
1. Analiza formalno – prawna Statutu Miasta i Gminy Staszów oraz statutów sołectw i osiedli Miasta i Gminy Staszów.
2. Sprawy różne.

Przewodnicząca
Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Staszowie
( - ) Anna Karasińska

16-08-2019, Grzegorz Niziałek
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.