Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Ogłoszenie - posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Staszowie

Na podstawie § 33 ust. 3 Statutu Miasta i Gminy Staszów (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2018 r., poz. 3830) podaje się do publicznej wiadomości informację, że w dniu 23 sierpnia 2019 roku (piątek) w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie, ul. Opatowska 31 (sala konferencyjna) odbędą się:


godz. 9:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Staszowie.
Tematem posiedzenia będzie:
Analiza materiałów na sesję.
1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a) powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników – projekt nr 114/19,
b) zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników – projekt nr 115/19.
2. Sprawy różne.

Przewodniczący
Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego
(-) Tomasz Otrębski


godz 10:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Przedsiębiorczości Rady Miejskiej w Staszowie.
Tematem posiedzenia będzie:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a) przystąpienia Gminy Staszów do stowarzyszenia Związek Samorządów Polskich – projekt nr 118/19,
b) wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości – projekt nr 116/19,
c) wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości gruntowej – projekt nr 117/19.
2. Sprawy różne.

Przewodniczący
Komisji Rozwoju Gospodarczego i Przedsiębiorczości
(-) Piotr Kasperkiewicz


godz. 11:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów Publicznych Rady Miejskiej w Staszowie.
Tematem posiedzenia będzie:
Analiza materiałów na sesję.
1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a) wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2019 rok – projekt nr 110/19,
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2019 – 2029 – projekt nr 111/19.
2. Sprawy różne.

Przewodnicząca
Komisji Budżetu, Finansów Publicznych
(-) Ewa Marek


godz. 12:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Staszowie.
Tematem posiedzenia będzie:
Analiza materiałów na sesję.
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie:
a) trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania - projekt nr 112/19.
2. Sprawy różne.

Przewodniczący
Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych
(-) Stanisław Altenberg


godz. 12:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Staszowie.
Tematem posiedzenia będzie:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie:
a) wskazania przedstawicieli Rady Miejskiej do Komisji stypendialnej w 2019 roku - projekt nr 113/19.
2. Sprawy różne.

Z-ca Przewodniczącego
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
(-) Zdzisław Brzyszcz

16-08-2019, Grzegorz Niziałek
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.