Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Ogłoszenie: Posiedzenia komisji Rady Miejskiej


Na podstawie § 33 ust. 3 Statutu Miasta i Gminy Staszów (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2018 r., poz. 3830) podaje się do publicznej wiadomości informację, że w dniu 14 czerwca 2019 roku w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie, ul. Opatowska 31 (sala konferencyjna) odbędą się posiedzenia komisji Rady Miejskiej w Staszowie.


Komisja Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Staszowie- godz. 12:00

Tematem posiedzenia będzie:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie:
a) wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, funkcjonującego przez okres nie dłuższy niż 30 dni w roku kalendarzowym 2019, położonego w miejscowości Jasień – zbiornik Chańcza – plaża główna – projekt 91/19.
2. Sprawy różne.

Przewodniczący
Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
( - ) Mirosław Bernyś


Komisja Budżetu, Finansów Publicznych Rady Miejskiej w Staszowie- godz. 12:15

Tematem posiedzenia będzie:

1.Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a) wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2019 rok – projekt nr 89/19,
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2019 – 2029 – projekt nr 90/19.
2.Sprawy różne.

Przewodnicząca
Komisji Budżetu, Finansów Publicznych
( - ) Ewa Marek


10-06-2019, Robert Wojtal
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.