Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Ogłoszenie: Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej

Na podstawie § 33 ust. 3 Statutu Miasta i Gminy Staszów (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2018 r., poz. 3830) podaje się do publicznej wiadomości informację, że w dniu 14 lipca 2020 roku o godz. 11:00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie, ul. Opatowska 31 (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej
w Staszowie.

Tematem posiedzenia będzie:

Analiza materiałów na sesję:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie:
a) określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Staszów na rok szkolny 2020/2021 – projekt nr 262/20.
2. Sprawy różne.

Przewodniczący
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
(-) Jacek Piwowarski


Na podstawie § 33 ust. 3 Statutu Miasta i Gminy Staszów (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2018 r., poz. 3830) podaje się do publicznej wiadomości informację, że w dniu 14 lipca 2020 roku o godz. 11:00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie, ul. Opatowska 31 (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Przedsiębiorczości Rady Miejskiej w Staszowie.

Tematem posiedzenia będzie :

1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a) wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości gruntowej – projekt nr 259/20,
b) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej – projekt nr 260/20,
c) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej – projekt nr 261/20.
2. Sprawy różne.

Z-ca Przewodniczącego
Komisji Rozwoju Gospodarczego
i Przedsiębiorczości
(-) Hubert GawłowiczNa podstawie § 33 ust. 3 Statutu Miasta i Gminy Staszów (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2018 r., poz. 3830) podaje się do publicznej wiadomości informację, że w dniu 14 lipca 2020 roku o godz. 11:00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie, ul. Opatowska 31 (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów Publicznych Rady Miejskiej w Staszowie.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a) wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2020 rok – projekt nr 264/20,
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2020 – 2031 – projekt nr 265/20.
c) zmiany Uchwały Nr XIX/208/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej na 2020 rok oraz dotacji przedmiotowej na 2020 rok dla Centrum Integracji Społecznej w Staszowie – samorządowego zakładu budżetowego – projekt nr 266/20,
d) zmiany Uchwały Nr XIX/207/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Staszów na 2020 rok – projekt nr 263/20.
2. Sprawy różne.

Przewodniczący
Komisji Budżetu, Finansów Publicznych
(-) Zbigniew Wojciechowski

09-07-2020, Robert Wojtal
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.