Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Ogłoszenie: Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej


Na podstawie § 33 ust. 3 Statutu Miasta i Gminy Staszów (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2018 r., poz. 3830) podaje się do publicznej wiadomości informację, że w dniu 28 lipca 2020 roku o godz. 12:00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie, ul. Opatowska 31 (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Staszowie, w następujących tematach z planu pracy Komisji:

1. Kalendarz imprez kulturalnych i sportowych w mieście i gminie.
2. ,,Promocja miasta i gminy przez kulturę, edukację i sport. Informacja z realizacji i strategia działania”.
3. Informacja z działalności Staszowskiego Ośrodka Kultury w Staszowie oraz Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Staszów za 2019 rok.
4. Zapoznanie się z wydatkami poniesionymi przez Gminę Staszów w I półroczu 2020 r. na oświatę oraz planami na II półrocze z uwzględnieniem sytuacji kadrowej.
5. Sprawy różne.

Z- ca Przewodniczącego

Komisji Edukacji, Kultury i Sportu

( - ) Zdzisław Brzyszcz


Na podstawie § 33 ust. 3 Statutu Miasta i Gminy Staszów (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2018 r., poz. 3830) podaje się do publicznej wiadomości informację, że w dniu 28 lipca 2020 roku o godz. 09:00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie, ul. Opatowska 31 (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Przedsiębiorczości Rady Miejskiej w Staszowie, w następujących tematach z planu pracy Komisji:

1. Przegląd wykonanych inwestycji celu publicznego zrealizowanych w minionej kadencji oraz źródła ich finansowania.
2. Informacja dotycząca planowanych inwestycji oraz obecnego stanu ich wykonania.
3. Informacja o planie zagospodarowania Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Grzybowie – stan realizacji inwestycji i zatrudnienia.
4. Informacja dotycząca działalności Staszowskiego Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
5. Sprawy różne.

Przewodniczący

Komisji Rozwoju Gospodarczego

i Przedsiębiorczości

( - ) Piotr Kasperkiewicz


23-07-2020, Patryk Dudzic
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.