Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Ogłoszenie: Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej

Na podstawie § 33 ust. 3 Statutu Miasta i Gminy Staszów (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2018 r., poz. 3830) podaje się do publicznej wiadomości informację, że w dniu 19 października 2020 roku o godz. 11:30 w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie, ul. Opatowska 31 (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Staszowie.

Tematem posiedzenia będzie:

Analiza materiałów na sesję:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie:
a) dotacji z budżetu Gminy Staszów dla publicznych przedszkoli, niebędących przedszkolami specjalnymi, prowadzonymi przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne w wysokości wyższej niż określona w art. 16 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych – projekt nr 284/20.
2. Sprawy różne.

Z-ca Przewodniczącego
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
(-) Zdzisław BrzyszczNa podstawie § 33 ust. 3 Statutu Miasta i Gminy Staszów (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2018 r., poz. 3830) podaje się do publicznej wiadomości informację, że w dniu 19 października 2020 roku o godz. 11:30 w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie, ul. Opatowska 31 (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów Publicznych Rady Miejskiej w Staszowie.


Tematem posiedzenia będzie:

Analiza materiałów na sesję:

1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a) zmiany uchwały Nr XV/123/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 23 września 2019 roku w sprawie udzielenia przez Gminę Staszów pomocy rzeczowej Województwu Świętokrzyskiemu – projekt nr 282/20,
b) zmiany uchwały Nr XV/124/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 23 września 2019 roku w sprawie udzielenia przez Gminę Staszów pomocy rzeczowej Województwu Świętokrzyskiemu – projekt nr 283/20,
c) wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2020 rok – projekt nr 285/20,
d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2020 – 2031 – projekt nr 286/20,
2. Sprawy różne.

Przewodniczący
Komisji Budżetu, Finansów Publicznych
(-) Zbigniew Wojciechowski

14-10-2020, Robert Wojtal
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.