Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Ogłoszenie: Posiedzenie Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Staszowie


Na podstawie § 33 ust. 3 Statutu Miasta i Gminy Staszów (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2018 r., poz. 3830) podaje się do publicznej wiadomości informację, że w dniu 29 września 2020 roku o godz. 13:00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie, ul. Opatowska 31 (sala 10A) odbędzie się posiedzenie Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Staszowie.


Tematem obrad sesji będzie:


1. Informacja Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Staszowie w zakresie przemocy fizycznej i psychicznej wśród dzieci i młodzieży (punkt z planu pracy Komisji).
2. Informacja Komendanta Powiatowej Policji w Staszowie i Komendanta Straży Miejskiej w Staszowie o stanie bezpieczeństwa ładu i porządku publicznego na terenie Miasta i Gminy Staszów (punkt z planu pracy Komisji).
3. Informacja dot. współpracy Gminy Staszów z Komendą Powiatową Policji w Staszowie w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii (punkt z planu pracy Komisji).
4. Sprawy różne.


Przewodniczący
Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego
(-) Tomasz Otrębski


28-09-2020, Patryk Dudzic
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.