Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Ogłoszenie: Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Staszowie


Na podstawie § 33 ust. 3 Statutu Miasta i Gminy Staszów (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2018 r., poz. 3830) podaje się do publicznej wiadomości informację, że w dniu 11 czerwca 2019 roku o godz. 10:00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie, ul. Opatowska 31 (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Staszowie.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Ocena sprawozdania finansowego za 2018 rok.

2. Ocena sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Staszów za 2018 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu.

3. Ocena informacji o stanie mienia komunalnego.

4. Sporządzenie wniosku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Staszów za 2018 rok.

5. Sprawy różne.

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej
( - ) Wojciech Charyga


07-06-2019, Robert Wojtal
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.