Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Ogłoszenie: VII Sesja Rady Miejskiej w Staszowie


W dniu 15 marca 2019 r. (piątek) o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie odbędzie się VII Sesja Rady Miejskiej w Staszowie.

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Zatwierdzenie porządku obrad sesji.

3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 20.02.2019 r.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2019 rok – projekt nr 63/19,

b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2019 – 2029 – projekt nr 64/19,

c) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemniki o określonej pojemności – projekt nr 62/19,

d) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Staszów na rok 2019 – projekt nr 65/19,

e) uchwalenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Staszów na lata 2018 – 2032” - projekt nr 66/19,

f) wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości gruntowej – projekt nr 59/19,

g) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej – projekt nr 60/19,

h) określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta i Gminy Staszów – projekt nr 61/19,

i) zmiany uchwały Nr III/25/2018 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej, ustalenia przedmiotu jej działania i składu osobowego – projekt nr 58/19.

5. Wolne wnioski i zapytania w tym:

- informacja Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z działalności za okres od 18.02.2019 r. do 12.03.2019 r. i realizacji interpelacji i zapytań radnych.

- sprawozdania z działalności Komisji Rady Miejskiej w Staszowie za 2018 rok.

6. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Staszowie

( - ) Ireneusz Kwiecjasz08-03-2019, Marcin Jarosz
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.