Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Ogłoszenie - XIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

W dniu 23 sierpnia 2019 r. (piątek) o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie odbędzie się XIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE.

Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zatwierdzenie porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 24 lipca 2019 r.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:

 • a) wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2019 rok – projekt nr 110/19,
 • b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2019 – 2029 – projekt nr 111/19,
 • c) przystąpienia Gminy Staszów do stowarzyszenia Związek Samorządów Polskich – projekt nr 118/19,
 • d) powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników – projekt nr 114/19,
 • e) zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników – projekt nr 115/19,
 • f) wskazania przedstawicieli Rady Miejskiej do Komisji stypendialnej w 2019 roku - projekt nr 113/19,
 • g) trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania - projekt nr 112/19,
 • h) wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości – projekt nr 116/19,
 • i) wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości gruntowej – projekt nr 117/19.

5. Wolne wnioski i zapytania w tym:

 • - informacja Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z działalności za okres od 23.07.2019 r.
  do 21.08.2019 r. i realizacji interpelacji i zapytań radnych.

6. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Staszowie
(-) Ireneusz Kwiecjasz

16-08-2019, Grzegorz Niziałek
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.