Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Ogłoszenie: XVI Sesja Rady Miejskiej w Staszowie


W dniu 23 października 2019 r. (środa) o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie odbędzie się XVI Sesja Rady Miejskiej w Staszowie.

Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zatwierdzenie porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 23 września 2019 r.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2019 rok – projekt nr 181/19,
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2019 – 2029 – projekt nr 182/19,
c) stwierdzenia wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Staszowie na kadencję 2020 – 2023 – projekt nr 183/19,
d) stwierdzenia wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Sandomierzu, IV Wydział Pracy na kadencję 2020 – 2023 – projekt nr 184/19,
e) zmiany Uchwały Nr XXVII/270/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 27 września 2012 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Staszów – projekt nr 174/19,
f) nadania nazwy rondu położonemu w Staszowie przy ulicy Krakowskiej – projekt nr 176/19,
g) nadania nazwy rondu położonemu w miejscowości Oględów – projekt nr 175/19,
h) utraty mocy uchwały nr LXVII/543/18 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawki procentowej, przy sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność Gminy Staszów osobom, o których w art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. Urz. Woj. Święt. z 2018 r., poz. 2369) – projekt nr 179/19,
i) przyznania pierwszeństwa w nabywaniu budynków użytkowych ich najemcom oraz wyrażenia zgody na ich zbycie wraz z gruntem niezbędnym do racjonalnego z nich korzystania – projekt nr 180/19,
j) wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości gruntowej – projekt nr 177/19,
k) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych - projekt nr 178/19.

5. Wolne wnioski w tym:
- informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Staszowie o wynikach dokonanej analizy oświadczeń majątkowych radnych za 2018 rok;
- informacja Burmistrza Miasta i Gminy Staszów o wynikach dokonanej analizy oświadczeń majątkowych za 2018 rok;
- informacja Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z działalności za okres od 20.09.2019 r. do 21.10.2019 r.
6. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Staszowie
(-) Ireneusz Kwiecjasz17-10-2019, Marcin Jarosz
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.