Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

OGŁOSZENIE - XXIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

W dniu 15 maja 2020 roku (piątek) o godz. 13:00 odbędzie się XXIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE w zdalnym trybie obradowania z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej).

Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zatwierdzenie porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 9 kwietnia 2020 r.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:

  • a) wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2020 rok – projekt nr 243/20,
  • b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2020 – 2031 – projekt nr 244/20,
  • c) wyboru przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów Publicznych Rady Miejskiej w Staszowie – projekt nr 245/20.

5. Wolne wnioski w tym:
- informacja Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z działalności za okres od 08.04.2020 r. do 13.05.2020 r.

6. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Staszowie
(-) Ireneusz Kwiecjasz


ZARZĄDZENIE Nr 2/PR/2020 Przewodniczącego Rady Miejskiej w Staszowie, z dnia 8 maja 2020 roku, w sprawie odbycia sesji Rady Miejskiej w Staszowie w zdalnym trybie obradowania (plik do pobrania pdf.)

08-05-2020, Grzegorz Niziałek
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.