Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

OGŁOSZENIE: XXVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

W dniu 14 lipca 2020 roku (wtorek) o godz. 12:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie odbędzie się XXVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE.


Tematem obrad sesji będzie:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zatwierdzenie porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 26 czerwca 2020 roku.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany Uchwały Nr XIX/208/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej na 2020 rok oraz dotacji przedmiotowej na 2020 rok dla Centrum Integracji Społecznej w Staszowie – samorządowego zakładu budżetowego – projekt nr 266/20,
b) zmiany Uchwały Nr XIX/207/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Staszów na 2020 rok – projekt nr 263/20,
c) wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2020 rok – projekt nr 264/20,
d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2020-2031 – projekt nr 265/20,
e) określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Staszów na rok szkolny 2020/2021 – projekt nr 262/20,
f) wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości gruntowej – projekt nr 259/20,
g) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej – projekt nr 260/20,
h) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej – projekt nr 261/20.
5. Wolne wnioski w tym:
- informacja Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z działalności za okres od 25.06.2020 r. do 10.07.2020 r.
6. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Staszowie
( - ) Ireneusz Kwiecjasz

08-07-2020, Robert Wojtal
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.