Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

OSP Oględów pomaga już 105 lat

Ochotnicza Straż Pożarna w Oględowie istnieje już 105 lat. Jubileusz 105-lecia jednostki połączony z Gminnymi Obchodami Dnia Strażaka świętowano 4 maja w Oględowie na placu przy remizie. Podczas wydarzenia poświęcono i przekazano jednostce nowy samochód strażacki.

Po przemarszu pocztów flagowych i sztandarowych przy dźwiękach Orkiestry Grupy Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki "Siarkopol" S.A w Grzybowie, uroczystym złożeniu meldunku oraz wzniesieniu Flagi Państwowej na maszt odbyła się Msza św. polowa. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i św. Augustyna, ks. kan. Andrzej Bąk.

Po zakończeniu części liturgicznej zebranym przybliżono historię powstania i działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Oględowie. Rys historyczny OSP przedstawiła druhna Monika Banaś. W uznaniu dużego zaangażowania oględowskiej jednostki za działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej uhonorowano ją Złotym Znakiem Związku za zasługi dla pożarnictwa. Aktu udekorowania sztandaru jednostki dokonał Michał Skotnicki, prezes Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Staszowie.

Święto 105-lecia OSP Oględów było także okazją do wręczenia wyróżnień osobom zaangażowanym w działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej. Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Kielcach nadano dwa złote medale „Za zasługi dla pożarnictwa” oraz 8 odznak „Strażak Wzorowy”. Gratulacje ochotnikom złożyli i odznaczenia wręczyli między innymi Anna Krupka, sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, Leszek Kopeć, burmistrz miasta i gminy Staszów oraz Ewa Kondek, zastępca burmistrza. Zarząd OSP Oględów w dowód wdzięczności za okazaną pomoc na rzecz funkcjonowania jednostki wręczył przyjaciołom OSP okolicznościowe puchary oraz podziękowania.

Podczas wydarzenia nastąpiło uroczyste poświęcenie nowego samochodu strażackiego „MAN TGM 13.290”. Anna Krupka, sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki przekazała druhom akt nadania, kluczyki i dokumenty do średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Włodarze miasta, burmistrz Leszek Kopeć oraz zastępca Ewa Kondek dokonali jego symbolicznego chrztu i nadali mu imię Jan – na cześć pierwszego komendanta oględowskiej jednostki. Zakup nowego wozu bojowego był możliwy dzięki pozyskaniu przez gminę Staszów dotacji z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w wysokości 250 000,00 zł oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach 150 000,00 zł, przy wkładzie własnym gminy 379 820,00 zł. Całkowity koszt zadania wynosi 779 820,00 złotych.

W końcowej części uroczystości zebrani goście złożyli życzenia wszystkim druhom Ochotniczej Straży Pożarnej w Oględowie. Burmistrz miasta i gminy Staszów, Leszek Kopeć podziękował druhom za zaangażowanie, jakie wkładają w niesienie pomocy drugiemu człowiekowi. Burmistrz złożył strażakom oraz ich rodzinom najserdeczniejsze życzenia w związku z dniem św. Floriana – Międzynarodowym Dniem Strażaka. Włodarz miasta złożył na ręce prezesa OSP Oględów okolicznościowy list. Po uroczystości zaproszeni goście oraz druhowie wbili gwoździe w pamiątkową tablicę. Wszyscy mieli również możliwość wpisania się do kroniki jednostki. Uroczystość zakończono defiladą pododdziałów OSP i samochodów pożarniczych, a także strażackim poczęstunkiem.

Na uroczystość Jubileuszu OSP Oględów przybyło wielu przyjaciół jednostki. Wśród licznie zebranych znaleźli się między innymi Anna Krupka, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, Leszek Kopeć, burmistrz miasta i gminy Staszów, Ewa Kondek, zastępca burmistrza, Marek Strzała, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Paweł Krakowiak, radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Stanisław Batóg, przedstawiciel Wojewody Świętokrzyskiego, Agaty Wojtyszek, Leszek Guzal, wicestarosta staszowski, radni Rady Miejskiej oraz radni Rady Powiatu, Andrzej Tuz, burmistrz miasta i gminy Szydłów, Jacek Mazur, kierownik Działu Administracyjno-Inwestycyjnego w WFOŚiGW w Kielcach, bryg. Rafał Gajewicz, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Staszowie, mł. bryg. Grzegorz Rajca, zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Staszowie, asp. szt. Jarosław Bober, przedstawiciel Komendanta Powiatowego Policji w Staszowie, Jacek Jaworski, dyrektor Hut Szkła Gospodarczego Tadeusza Wrześniaka, Adam Lubera, Nadleśniczy Nadleśnictwa Staszów, Michał Skotnicki, prezes Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Staszowie, Kryspin Bednarczyk, prezes Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Staszowie, a także sołtysi gminy Staszów, okoliczni przedsiębiorcy, rodziny strażaków-ochotników oraz mieszkańcy wsi.

Organizatorami uroczystości z okazji 105-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Oględowie był Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Oględowie oraz Leszek Kopeć, burmistrz miasta i gminy Staszów.


08-05-2019, Paulina Bąkowska
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.