Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Otwarcie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz SOR-u w Staszowie

Szpitalny Oddział Ratunkowy oraz Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie, zostały oficjalnie oddane do użytku po przebudowie i modernizacji. Uroczyste otwarcie miało miejsce 7 października.

Dzięki inwestycji wartej około 20 milionów złotych, staszowski szpital dysponuje dziś jednym z najlepiej i najnowocześniej wyposażonych Oddziałów Anestezjologii i Intensywnej Terapii w województwie świętokrzyskim, a nawet w Polsce. W ramach zadania powstał także nowy Szpitalny Oddział Ratunkowy.

Tak duża inwestycja to skutek realizacji 3 projektów. W ramach nich zmodernizowano i przebudowano SOR. Na oddziale między innymi wydzielono rejestrację i wszystkie konieczne strefy administracyjne, socjalne i zabiegowe, część wstępnej intensywnej terapii, czy terapii natychmiastowej z gabinetem zabiegowym, przystosowanym do wykonywania zabiegów operacyjnych. Zakupiono nowoczesny sprzęt i wyposażenie medyczne, w tym między innymi aparaty RTG, USG i EKG, aparaty do znieczulania, zestawy do szybkiego przetaczania leków czy videolaryngoskop. Zmodernizowano również drogę dojazdowo-ewakuacyjną z SOR i lądowiska dla helikopterów. Intensywna terapia natomiast dysponuje teraz aż dziewięcioma stanowiskami. Składają się na nie ergonomiczne łóżka z aparaturą do pełnego monitorowania pacjentów. Są tam m.in. respiratory, pompy, kardiomonitory, nowoczesne USG, ramię C, respirator transportowy z możliwością użycia w rezonansie magnetycznym. Dzięki tym i innym działaniom staszowski szpital zyskał dwa w pełni wyposażone i nowoczesne oddziały, na których lekarze będą ratować życie mieszkańców miasta i gminy Staszów oraz okolic.

Na uroczystościach otwarcia oddziałów byli Leszek Kopeć, burmistrz miasta i gminy Staszów oraz Ewa Kondek, zastępca burmistrza. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali Anna Krupka, sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, Agata Wojtyszek, wojewoda świętokrzyski, Marek Strzała, wiceprzewodniczący Sejmiku Wojewódzkiego, poseł Maria Zuba, Józef Żółciak, starosta staszowski, Leszek Kopeć, burmistrz miasta i gminy Staszów, Małgorzata Kiebzak, dyrektor Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia i Paweł Wojtasik, dyrektor staszowskiego szpitala.

Fundusze na realizację projektów pochodziły głównie z funduszy unijnych. Wsparcie finansowe dla inwestycji pochodziło między innymi z budżetu powiatu staszowskiego oraz budżetu miasta i gminy Staszów, z ogólnej rezerwy budżetowej Prezesa Rady Ministrów, środków własnych szpitala oraz od lokalnych samorządów i przedsiębiorstw.09-10-2019, Marta Kotlarz
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.