Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

OZE - nabór na dofinansowanie kolektorów słonecznych

Trwa dodatkowy nabór dla osób chcących skorzystać z dofinansowania na zakup kolektorów słonecznych. Urząd Miasta i Gminy w Staszowie informuje również, że podpisana została umowa na realizację przedsięwzięcia pn. „Dostawa wraz z montażem urządzeń i instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych na terenie Miasta i Gminy Staszów“ realizowana w ramach zadania pn.: „Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury służącej do wytworzenia energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych w budownictwie indywidualnym”. Wykonawcą robót montażowych instalacji OZE jest firma: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe STALMET Józef Szostak, Dobieszów 25, 48-100 Głubczyce.

Przedsięwzięcie otrzymało dofinansowanie w wysokości ok. 55% kosztów kwalifikowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.1 „Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych”, Osi III „Efektywna i zielona energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 – PROJEKTY PARASOLOWE.

Jednocześnie Gmina Staszów informuje, że w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie prowadzony jest dodatkowy nabór dla osób zainteresowanych zakupem zestawów kolektorów słonecznych z dofinansowaniem unijnym. Nabór ma charakter uzupełniający w odniesieniu do naboru prowadzonego w 2017 roku i ma na celu zapewnienie osiągnięcia wskaźników projektu – warunkiem koniecznym do realizacji zadania jest odpowiednia liczba uczestników i moc zamontowanych instalacji.

W związku z planowanym terminem zakończenia realizacji zadania tj. 30 sierpnia 2019 roku, o przystąpieniu do projektu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Dostępne rodzaje i wielkości instalacji kolektorów słonecznych:

a) Zestaw ze zbiornikiem 200 dm3 (2 panele)

Szacowany koszt ponoszony przez mieszkańca:

- ok. 5 210, 36 zł (montaż na budynku mieszkalnym),

- ok. 6 600, 86 zł (montaż poza budynkiem mieszkalnym, np. na gruncie, budynku gospodarczym),

b) Zestaw ze zbiornikiem 300 dm3 (3 panele)

Szacowany koszt ponoszony przez mieszkańca:

- ok. 6 007, 40 zł (montaż na budynku mieszkalnym),

- ok. 7 619,30 zł (montaż poza budynkiem mieszkalnym, np. na gruncie, budynku gospodarczym),

c) Zestaw ze zbiornikiem 400 dm3 (4 panele)

Szacowany koszt ponoszony przez mieszkańca:

- ok. 6 933, 50 zł (montaż na budynku mieszkalnym),

- ok. 8 802, 65 zł (montaż poza budynkiem mieszkalnym, np. na gruncie, budynku gospodarczym).

W załączeniu ulotka informacyjna dot. zastosowania kolektorów słonecznych do podgrzewania c.w.u.

03-10-2019, Marcin Jarosz
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.