Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Podstawowe informacje

Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne na terenie gminy Staszów oraz o miejscach ich zagospodarowania


Informujemy mieszkańców Miasta i Gminy Staszów, że od 1 stycznia 2019 roku na terenie Gminy Staszów usługę odbioru i transportu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, świadczy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Staszowie Spółka Gminy z o.o.

Dane kontaktowe usługodawcy:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Spółka Gminy z o.o.
ul. Wojska Polskiego 3, 28-200 Staszów

Telefon: 15 864 26-41
Fax.: 15 864 26-43
E-mail: sekretariat@pgkim.pl
www.pgkim.pl

Zebrane na terenie Gminy Staszów wszystkie odpady komunalne w tym zmieszane, zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania są zagospodarowane w Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie, Rzędów 40, 28 - 142 Tuczępy - Instalacja do mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych.


27-02-2019, Marcin Jarosz
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.