Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Podsumowanie projektu „Interaktywna M@tem@tyka”

W gminie Staszów zakończył się projekt „Interaktywna M@tem@tyk@”, który skierowany był do uczniów klas IV - V z pięciu szkół podstawowych terenu miasta i gminy. Do programu przystąpiły: Szkoła Podstawowa nr 3 w Staszowie oraz szkoły podstawowe w Czajkowie, Koniemłotach, Wiązownicy Dużej i Mostkach. Całkowity koszt projektu wyniósł 276 232,86 zł, z czego dofinansowanie aż 248 622,86 zł. Dotacja pochodziła z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. Projekt realizowany był od 1 lutego 2018 do 28 lutego 2019 roku.

W ramach zajęć pozalekcyjnych zrealizowane zostały dodatkowe zajęcia z matematyki, zajęcia informatyczne, psychologiczno-pedagogiczne oraz zajęcia doradztwa edukacyjno – zawodowego. Projekt obejmował również kursy doszkalające dla nauczycieli pozwalające na zwiększenie kompetencji zawodowych pedagogów. Do szkół zostały również zakupione rzutniki multimedialne, tablice, zestawy plansz do matematyki, komputery, programy multimedialne, wizualizery oraz kalkulatory za łączną kwotę 145 tys. zł.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Hieronima Łaskiego w Staszowie została wyposażona w dwa przenośne komputery dla nauczycieli wraz z oprogramowaniem, 10 przenośnych komputerów dla uczniów wraz z oprogramowaniem, dwa projektory multimedialne oraz dwa stoliki pod projektory, urządzenie wielofunkcyjne, a także dwa wizualizery. Programem objętych zostało 35 uczniów.

Do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Czajkowie dostarczono komputer stacjonarny z monitorem z systemem operacyjnym, trzy laptopy z systemem operacyjnym, projektor multimedialny ze stolikiem pod projektor, tablicę interaktywną, kserokopiarkę, wizualizer oraz 3 szt. pendrive 32GB.

W Zespole Placówek Oświatowych - Publicznej Szkole Podstawowej i Przedszkolu w Koniemłotach projektem objętych zostało 24 uczniów. Do szkoły trafił laptop z systemem operacyjnym, tablica interaktywna, drukarke laserowa oraz 24 szt. pendrive 32GB.

Do Zespołu Placówek Oświatowych - Publicznej Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Wiązownicy Dużej dostarczono laptop z systemem operacyjnym, kserokopiarkę oraz 5 szt. tonera do kserokopiarki. W zajęciach udział wzięło 25 uczniów.

Do Zespołu Placówek Oświatowych - Publicznej Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Mostkach dostarczono dwa laptopy z systemem operacyjnym, projektor multimedialny ze stolikiem pod projektor oraz urządzenie wielofunkcyjne. W programie wzięło udział 28 uczniów.

Dzięki programowi „Interaktywna M@tem@tyka” zajęcia stały się bardziej atrakcyjne i zmotywowały uczniów do większej aktywności. Ponadto szkoły wzbogaciły się o nowoczesny sprzęt, a nauczyciele podnieśli swoje kompetencje. Zwiększyła się również jakość nauczania matematyki w placówkach biorących udział w projekcie.


29-03-2019, Robert Wojtal
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.