Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Ponad 200 tysięcy na drogi


Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformowało, że miasto i gmina Staszów zostało uwzględnione w ramach wstępnego podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Dofinansowanie zadań w gminie ma wynieść 223.000 złotych, jednak nie więcej niż 80% wartości zadania po udzieleniu zamówienia publicznego.

Przebudowie mają ulec drogi gminne na działce o numerze ewidencyjnym 2166/11 oraz 2167/9 w Staszowie od km 0+000 do km 0+152, a także na działce 724, 723 w Oględowie od km 0+000 do km 0+150.

Dotacja z MSWiA zostanie udzielona na podstawie umowy zawartej z jednostką po przekazaniu przez miasto i gminę Staszów odpowiednich dokumentów do 31 maja 2019 roku.


27-03-2019, Paulina Bąkowska
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.