Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Posiedzenia Komisji Rady MiejskiejNa podstawie § 33 ust. 3 Statutu Miasta i Gminy Staszów (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2018 r., poz. 3830) podaje się do publicznej wiadomości informację, że w dniu 1 marca 2022 roku o godz. 09:00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie, ul. Opatowska 31 (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Przedsiębiorczości Rady Miejskiej w Staszowie.

Tematem posiedzenia będzie :

1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a) przyznania pierwszeństwa w nabywaniu budynków użytkowych ich najemcom oraz wyrażenia zgody na ich zbycie wraz z gruntem niezbędnym do racjonalnego z nich korzystania – projekt nr 512/22,
b) wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości – projekt nr 513/22,
c) wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego usytuowanego w budynku położonym w Staszowie przy ul. Rynek 1 na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy - projekt nr 514/22,
d) wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego – projekt nr 515/22,
e) przyjęcia sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady Miejskiej w Staszowie za 2021 rok – projekt nr 521/22,
f) zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Staszowie na 2022 rok – projekt nr 522/22.
2. Sprawy różne.Przewodniczący
Komisji Rozwoju Gospodarczego
i Przedsiębiorczości
(-) Piotr Kasperkiewicz


Na podstawie § 33 ust. 3 Statutu Miasta i Gminy Staszów (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2018 r., poz. 3830) podaje się do publicznej wiadomości informację, że w dniu 1 marca 2022 roku o godz. 10:00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie, ul. Opatowska 31 (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Staszowie.

Tematem posiedzenia będzie :

1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a) wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu – projekt nr 516/22.
b) przyjęcia sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady Miejskiej w Staszowie za 2021 rok – projekt nr 521/22,
c) zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Staszowie na 2022 rok – projekt nr 522/22.
2. Sprawy różne.Przewodniczący
Komisji Gospodarki Komunalnej,
Ochrony Środowiska i Rolnictwa
(-) Mirosław BernyśNa podstawie § 33 ust. 3 Statutu Miasta i Gminy Staszów (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2018 r., poz. 3830) podaje się do publicznej wiadomości informację, że w dniu 1 marca 2022 roku o godz. 10:30 w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie, ul. Opatowska 31 (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów Publicznych Rady Miejskiej w Staszowie.

Tematem posiedzenia będzie :

1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a) zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2022 roku Staszów – projekt nr 520/22, przez Gminę
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2022 – 2035 – projekt nr 518/22,
c) wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2022 rok – projekt nr 519/22,
d) zmiany Uchwały Nr LX/502/2021 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Staszów na 2022 rok – projekt nr 517/22,
e) przyjęcia sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady Miejskiej w Staszowie za 2021 rok – projekt nr 521/22,
f) zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Staszowie na 2022 rok – projekt nr 522/22.
2. Sprawy różne.Przewodniczący
Komisji Budżetu, Finansów Publicznych
(-) Zbigniew WojciechowskiNa podstawie § 33 ust. 3 Statutu Miasta i Gminy Staszów (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2018 r., poz. 3830) podaje się do publicznej wiadomości informację, że w dniu 1 marca 2022 roku o godz. 12:00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie, ul. Opatowska 31 (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Staszowie.

Tematem posiedzenia będzie :

1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a) przyjęcia sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady Miejskiej w Staszowie za 2021 rok – projekt nr 521/22,
b) zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Staszowie na 2022 rok – projekt nr 522/22.
2. Sprawy różne.Przewodniczący
Komisji Przestrzegania Prawa
i Porządku Publicznego
(-) Tomasz Otrębski


Na podstawie § 33 ust. 3 Statutu Miasta i Gminy Staszów (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2018 r., poz. 3830) podaje się do publicznej wiadomości informację, że w dniu 1 marca 2022 roku o godz. 12:00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie, ul. Opatowska 31 (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Staszowie.

Tematem posiedzenia będzie :

1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a) przyjęcia sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady Miejskiej w Staszowie za 2021 rok – projekt nr 521/22,
b) zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Staszowie na 2022 rok – projekt nr 522/22.
2. Sprawy różne.Z-ca Przewodniczącego
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
(-) Zdzisław BrzyszczNa podstawie § 33 ust. 3 Statutu Miasta i Gminy Staszów (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2018 r., poz. 3830) podaje się do publicznej wiadomości informację, że w dniu 1 marca 2022 roku o godz. 12:00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie, ul. Opatowska 31 (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Staszowie.

Tematem posiedzenia będzie :

1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a) przyjęcia sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady Miejskiej w Staszowie za 2021 rok – projekt nr 521/22,
b) zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Staszowie na 2022 rok – projekt nr 522/22.
2. Sprawy różne.Przewodniczący
Komisji Zdrowia, Rodziny
i Spraw Społecznych
(-) Stanisław Altenberg


Na podstawie § 33 ust. 3 Statutu Miasta i Gminy Staszów (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2018 r., poz. 3830) podaje się do publicznej wiadomości informację, że w dniu 1 marca 2022 roku o godz. 12:00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie, ul. Opatowska 31 (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Społecznych Rady Miejskiej w Staszowie.

Tematem posiedzenia będzie :

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie:
a) przyjęcia sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady Miejskiej w Staszowie za 2021 rok – projekt nr 521/22.
2. Sprawy różne.Przewodniczący
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
(-) Mariusz Łazarz


Na podstawie § 33 ust. 3 Statutu Miasta i Gminy Staszów (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2018 r., poz. 3830) podaje się do publicznej wiadomości informację, że w dniu 1 marca 2022 roku o godz. 12:00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie, ul. Opatowska 31 (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Staszowie.

Tematem posiedzenia będzie :

1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a) przyjęcia sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady Miejskiej w Staszowie za 2021 rok – projekt nr 521/22,
b) zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Staszowie na 2022 rok – projekt nr 522/22.
2. Sprawy różne.Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej
(-) Wojciech Charyga


24-02-2022, Robert Wojtal
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.