Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa RM

Na podstawie § 33 ust. 3 Statutu Miasta i Gminy Staszów (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2018 r., poz. 3830) podaje się do publicznej wiadomości informację, że w dniu 6 listopada 2020 roku o godz. 12:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Staszowie w zdalnym trybie obradowania z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej).

Tematem obrad sesji będzie:
Analiza materiałów na sesję:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie:

  • a) przyjęcia do wdrożenia Aneksu nr 3 do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta i gminy Staszów na lata 2016 – 2020 - projekt nr 287/20.

2. Sprawy różne.


Z-ca Przewodniczącego
Komisji Gospodarki Komunalnej,
Ochrony Środowiska i Rolnictwa
(-) Rafał Grabka

04-11-2020, Grzegorz Niziałek
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.