Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2021”

Gmina Staszów przystąpiła do realizacji programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2021” – realizatorem Programu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia między innymi dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, w tym także dla seniorów. Program zapewnia usługę asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, mającą na celu pomoc uczestnikom Programu w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Usługi asystenta w szczególności będą polegać na pomocy asystenta w:

  • wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);
  • zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
  • załatwianiu spraw urzędowych;
  • nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
  • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
  • wykonywaniu czynności dnia codziennego.

Gmina Staszów w obecnej edycji programu planuje, przy udziale minimum 5 asystentów osób niepełnosprawnych, zrealizować 9 900 godzin usług, realizacja usług potrwa do grudnia br. Na realizację zadania pozyskano środki Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Solidarnościowego, w wysokości 407 933,70 zł

Osoby zainteresowane udziałem w programie winny złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Staszowie, ul. Wschodnia 13, kartę zgłoszenia do programu według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do programu, wraz z aktualnym orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym pod numerem tel. 15 864 32 63.

Osoby do kontaktu w sprawie programu:

- Pani Maria Hamer – Zastępca Kierownika Ośrodka,

- Pani Aneta Błasińska – Kierownik Działu Świadczeń – Pomoc Społeczna.

Program wraz z załącznikami dostępny na stronie:

https://www.gov.pl/web/rodzina/komunikat-o-ogloszeniu-programu-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej---edycja-2022

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1132,komunikat-o-ogloszeniu-programu-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2021

Plik do pobrania:
Załącznik nr 8 - wzór karty zgłoszenia do Programu AOON edycja 2021.docx

Opracowała: Aneta Błasińska

22-03-2021, Grzegorz Niziałek
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.