Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Program usuwania odpadów rolniczych. Inwentaryzacja w Gminie Staszów


Burmistrz Miasta i Gminy Staszów informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

Gmina Staszów wyraża zainteresowanie przedmiotowym programem, aby jednak spełnić wymogi oraz kryteria narzucone przez NFOŚiGW, konieczne jest przeprowadzenie inwentaryzacji odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i opakowań typu Big Bag. W związku z powyższym zachęcamy wszystkie osoby prowadzące gospodarstwa rolne na terenie gminy Staszów, które są zainteresowane przedmiotową sprawą, do złożenia informacji o rodzajach i ilości posiadanych odpadów do dnia 25 listopada 2019 r.


Druki oświadczeń dostępne są:
- u Sołtysów w poszczególnych miejscowościach,
- w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie (Biuro Obsługi lub pokój nr 11),
- do pobrania na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Staszów (link do pobrania znajduje się poniżej informacji)


Przedmiotowe oświadczenie można złożyć osobiście w tut. Urzędzie (Biuro Obsługi lub pokój nr 11) bądź wysłać pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy w Staszowie, ul. Opatowska 31, 28-200 Staszów.

13-11-2019, Marcin Jarosz
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.