Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Projekt "Słoneczne dachy". Ważne ogłoszenie dla uczestników projektu


W związku z zawartą umową przez Gminę Staszów na "Dostawę wraz z montażem urządzeń i instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych na terenie Miasta i Gminy Staszów", w ramach zadania pn.: "Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury służącej do wytworzenia energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych w budownictwie indywidualnym" Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe "STALMET" Józef Szostak z siedzibą Dobieszów 25, 48-100 Głubczyce, przystąpiło do prac projektowych, obejmujących sporządzenie audytów i dokumentacji technicznych w zakresie montażu instalacji kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych.


Prace projektowe będą przeprowadzone w terminie do 22.07.2019r.


W związku z powyższym upoważniony Przedstawiciel Wykonawcy tj. PP-H STALMET, dokona wizji lokalnej nieruchomości, indywidualnie dla każdego z mieszkańców zakwalifikowanych do udziału w ww. projekcie, na podstawie której zostanie sporządzona dokumentacja techniczna i przekazane właścicielom nieruchomości ewentualne zalecenia dotyczące dostosowania istniejących obiektów do stanu umożliwiającego montaż instalacji kolektorów słonecznych/instalacji fotowoltaicznych.


Nadmienić należy, że zalecenia Wykonawcy stanowić będą koszt niekwalifikowany, który mieszkaniec poniesie we własnym zakresie. W przypadku braku zaleceń, całkowity koszt zostanie określony zawartą przez Gminę Staszów z uczestnikiem projektu umową. Po opracowaniu kompletnych dokumentacji technicznych oraz po dokonaniu ich komisyjnego odbioru i podpisaniu protokołu odbioru, osoby uczestniczące w projekcie zostaną zawiadomione przez Gminę Staszów o terminie podpisania umowy. Warunkiem przystąpienia do prac montażowych będzie podpisanie umowy przez beneficjenta oraz wykonanie wszystkich zaleceń wskazanych przez osobę/y przeprowadzającą/e audyt.03-10-2019, Marcin Jarosz
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.