Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Punkt pomocy ofiarom przestępstw w staszowskim magistracie

Osoby pokrzywdzone z terenu Miasta i Gminy Staszów mogą nieodpłatnie uzyskać pomoc oraz wsparcie materialne i niematerialne. To efekt umowy, którą magistrat podpisał ze Stowarzyszeniem „Hojne Serca”.


Od 6 lutego osoby pokrzywdzone w wyniku przestępstwa, a także ich najbliżsi i świadkowie będą mogli skorzystać z profesjonalnej pomocy i wsparcia w ramach Programu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem na lata 2019 – 2021. Urząd Miasta i Gminy w Staszowie we współpracy ze Stowarzyszeniem „Hojne Serca” przez kolejne 3 lata będzie realizował na terenie Gminy Staszów Program Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w ramach Funduszu Sprawiedliwości. Punkt pierwszego kontaktu będzie znajdował się w budynku magistratu na parterze.

W ramach projektu w każdą środę w godz. 9.00 – 16.00 dyżur będzie pełnił przedstawiciel Stowarzyszenia „Hojne Serca”.

Ponadto będzie funkcjonował także 24 - godzinny dyżur telefoniczny pod numerem 730-918-259, czynny również w niedziele i święta.

Zakres udzielanej pomocy:


a) dla pokrzywdzonych przestępstwem, osób im najbliższych oraz świadków i osób im najbliższych odpowiednio w formie:
- organizowania i finansowania pomocy prawnej, w tym alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów,
- organizowania i finansowania pomocy związanej z psychoterapią, pomocą psychiatryczną lub psychologiczną,
- organizowania i finansowania pomocy udzielanej przez osoby pierwszego kontaktu oraz funkcjonowanie 24-godzinnego dyżuru telefonicznego dla beneficjentów programu,


b) dla pokrzywdzonych przestępstwem i osób im najbliższych w formie:
- organizowania i finansowania szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz pokrywania kosztów egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,
- pokrywania kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia,
- finansowania okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat za energię cieplną, energię elektryczną, gaz, wodę, opał, odbiór nieczystości stałych i płynnych za lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, proporcjonalnie do liczby osób stale zamieszkujących w tym lokalu lub domu,
- przekazywania bonów żywnościowych,
- pokrywania kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej.


Program Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem na lata 2019 – 2021 w zakresie udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym, udzielania pomocy świadkom i osobom im najbliższym ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości jest realizowany przez Stowarzyszenie „Hojne Serca” im. Św. Jana Pawła II z siedzibą w Końskich, ul. Starowarszawska 1, 26-200 Końskie, tel. 791 383 478, mail: hojneserca@o2.pl05-02-2019, Marcin Jarosz
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.