Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Punkt pomocy ofiarom przestępstw

Wszystkie osoby pokrzywdzone przestępstwem z terenu miasta i gminy Staszów mogą uzyskać nieodpłatnie pomoc oraz wsparcie. W Urzędzie Miasta i Gminy Staszów działa Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Staszowie.

W ramach Okręgowego Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Ostrowcu Świętokrzyskim działa lokalny punkt, w którym osoby pokrzywdzone przestępstwem mogą uzyskać pomoc prawną, psychologiczną oraz materialną. Urząd Miasta i Gminy Staszów, we współpracy ze Stowarzyszeniem „Hojne Serca”, przez kolejne 3 lata będzie realizował Program Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w ramach Funduszu Sprawiedliwości.


Dyżur przedstawiciela Stowarzyszenia „Hojne Serca” odbywa się:

w środę, w godzinach od 9.00 do 16.00

Ponadto funkcjonuje całodobowy dyżur telefoniczny pod numerem: 730 918 259


Opieka sprawowana nad osobami zgłaszającymi się do punktu pomocy jest kompleksowa. Po pozytywnej weryfikacji w punkcie pierwszego kontaktu prowadzone są dodatkowe konsultacje odpowiednio z prawnikiem lub psychologiem. Te indywidualne i profesjonalne porady udzielane są również w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie, na parterze.

Zakres udzielanej pomocy:

a) dla pokrzywdzonych przestępstwem, osób im najbliższym oraz świadków i osób im najbliższych odpowiednio w formie:

- organizowania i finansowania pomocy prawnej, w tym alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów,

- organizowania i finansowania pomocy wiązanej z psychoterapią, pomocą psychiatryczną lub psychologiczną,

- organizowania i finansowania pomocy udzielanej przez osoby pierwszego kontaktu oraz funkcjonowanie 24-godzinnego dyżuru telefonicznego dla beneficjentów programu,

b) dla pokrzywdzonych przestępstwem i osób im najbliższych w formie:

- organizowania i finansowania szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz pokrywania kosztów egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,

- pokrywania kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielenia schronienia,

- finansowania okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat za energię cieplną, energię elektryczną, gaz, wodę, opłat, odbiór nieczystości stałych i płynnych za lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, proporcjonalnie do liczby osób stale zamieszkujących w tym lokalu lub domu,

- przekazywania bonów żywnościowych,

- pokrywania kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej.


Program Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem na lata 2019 – 2021 w zakresie udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym, udzielania pomocy świadkom i osobom im najbliższym ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości jest realizowany przez Stowarzyszenie „Hojne Serca” im. Św. Jana Pawła II z siedzibą w Końskich, ul. Starowarszawska 1, 26-200 Końskie, tel. 791 383 478, mail: hojneserca@o2.pl


27-03-2019, Marta Kotlarz
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.