Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Raport o Stanie Miasta i Gminy Staszów za 2020 rok

Szanowni Państwo,

Okładka raporturok 2020 był dla wszystkich niezwykle trudny. Przez pandemię COVID-19 musieliśmy zrezygnować z wielu rzeczy i niejako na nowo uczyć się funkcjonować w społeczeństwie. Koronawirus zmienił nasz świat, nasze nawyki, sposób pracy i nauki. Mamy za sobą trudny czas pełen zmian i niepewności. Warto jednak podkreślić, że nie wszystkie zmiany są złe i wiele nas nauczyły. W naszej gminie w roku 2020 działo się dużo dobrego. Pomimo pandemii, nasza Mała Ojczyzna staje się coraz bardziej atrakcyjna na wielu płaszczyznach, a jej mieszkańcy udowodnili, że potrafią troszczyć się o siebie wzajemnie i wspierać w tych trudnych dla całego świata czasach.

Niniejszy raport jest skumulowaną dawką wiedzy o charakterze sprawozdawczym z wszystkich istotnych dziedzin, którymi poprzez swoich pracowników i jednostki organizacyjne zarządza samorząd miasta i gminy Staszów. W niniejszym opracowaniu chcemy przekazać Państwu informacje, w jaki sposób samorząd miasta i gminy Staszów realizował zadania, do których został zobowiązany zarówno przez społeczeństwo, jak również przez przepisy ustroju prawnego Rzeczypospolitej Polskiej. W dokumencie staramy się dokładnie i rzetelnie rozliczyć wszystkie podejmowane przez nas działania w minionym, trudnym dla wszystkich, roku. W raporcie opieramy się na danych dotyczących roku 2020 zgromadzonych w sprawozdaniach jednostek, spółek oraz wydziałów merytorycznych podlegających gminie Staszów oraz sprawozdaniu finansowym z wykonania budżetu, który jest załącznikiem do niniejszego raportu.

Pomimo przeszkód, zrealizowaliśmy wiele inwestycji. W 2020 roku został oddany do użytku największy park rekreacyjno-sportowy naszej gminy - Park Miejski im. Górników Siarkowych. Na ponad 12,5 hektarach powierzchni znajduje się sad, setki drzew, ponad 2 km alejek, budki lęgowe dla ptaków, domki dla jeży i owadów. Udało się zrealizować projekt zagospodarowania terenu, który od wielu lat był nieużytkiem, dzięki czemu powstało miejsce, gdzie czas na świeżym powietrzu mogą spędzać bezpiecznie całe rodziny.

Ten rok był także rokiem inwestycji w infrastrukturę w naszej gminie. Dbając o bezpieczeństwo mieszkańców i wygląd miasta, wyremontowano między innymi chodniki przy boisku „Wembley” w Staszowie, przy szkole w Koniemłotach, przy ul. Mickiewicza, parking przed szkołą w Mostkach, a także długo wyczekiwany chodnik przy ul. Krakowskiej. Tylko w tym roku wyremontowano 600 m2 chodników na terenie naszej gminy. Dużo dzieje się także na strefie „A” w Grzybowie. Postęp prac budowlanych jest widoczny z miesiąca na miesiąc, a infrastruktura budowlana naszych inwestorów nabiera kształtu. Dzięki remontowi odcinka drogi wojewódzkiej 757 na odcinku Sielec – Grzybów, który ukończono w tym roku, znacznie poprawił się komfort dojazdu ze Staszowa na tereny inwestycyjne w Grzybowie, co wpłynęło na wzrost atrakcyjności naszej oferty dla przedsiębiorców, którzy coraz liczniej interesują się budową swojej siedziby na staszowskiej strefie ekonomicznej.

Nasz samorząd zadbał także o zaplecze sportowe. W tym roku, przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 im. I. J. Paderewskiego w Staszowie powstała nowoczesna sala gimnastyczna i przebudowano boiska przy PSP nr 3 im. H. Łaskiego w Staszowie oraz przy PSP im. Papieża Jana Pawła II w Czajkowie. W 2020 r. gmina Staszów otrzymała certyfikat „Samorząd Promujący Zdrowie” za efektywne, nowoczesne i skuteczne działania na rzecz rozwoju ochrony zdrowia, profilaktyki zdrowego stylu życia i promocji aktywności fizycznej.

Ten rok otworzył nam także nowe drzwi i dał perspektywę długofalowego rozwoju. We wrześniu 2020 r. podpisano porozumienie z Politechniką Warszawską, która będzie naszym sprzymierzeńcem w tworzeniu koncepcji nowego intermodalnego portu przeładunkowego, który ma powstać w Grzybowie. Kolejny krok milowy został wykonany w kwestii budowy długo wyczekiwanych mieszkań w Staszowie. W listopadzie podpisano z Krajowym Zasobem Nieruchomości porozumienie, które określa zasady i wstępny harmonogram współpracy. W naszym mieście powstanie około 60 nowych mieszkań w ramach rządowego programu rozwoju mieszkalnictwa „Mieszkanie Plus”. Podpisano także umowy pozwalające w 2021 roku wykonać termomodernizację Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie, Staszowskiego Ośrodka Kultury oraz Ośrodka Sportu i Rekreacji w Staszowie. W 2020 roku podpisano także list intencyjny między gminą Staszów a Eneą Elektrownią Połaniec, w sprawie budowy dużej farmy fotowoltaicznej. Instalacja o mocy do 10 MW może powstać na 27 ha należących do gminy Staszów. Dodatkowo, w trosce o ochronę wód i gleby, rozpoczęto projekt, który polega na zainstalowaniu 63 kompletnych zestawów przydomowych oczyszczalni ścieków w Kopaninie, Poddębowcu, Dobrej, Woli Osowej oraz w Podmaleńcu.

Najważniejsze jednak dla mnie jest to, że pokazaliśmy jak solidarni potrafimy być w tym trudnym czasie. Podczas pandemii, wspierając nauczycieli i uczniów gmina Staszów zakupiła i przekazała 41 komputerów do pracy zdalnej. Gmina wspomogła także lokalnych przedsiębiorców kupując chryzantemy, które mogłyby nie zostać sprzedane w związku z zamknięciem cmentarzy 1-go listopada. Użyto ich do dekoracji miasta i rozdano mieszkańcom. Przekazano także 80 000,00 zł z budżetu miasta i gminy Staszów z przeznaczeniem na zakup środków ochrony osobistej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie, w związku z zakażeniami wirusem Sars-COV-2. Przedsiębiorcy i harcerze przekazywali dla placówek oświatowych i Urzędu Miasta i Gminy maseczki oraz niezbędne środki ochrony osobistej, konieczne w dobie pandemii. Pomimo trudnych warunków, zdaliśmy ten trudny egzamin jako społeczność lokalna.

Dziękuję wszystkim mieszkańcom, sołtysom, przewodniczącym rad osiedla za zaangażowanie i wkład w rozwój naszej gminy. Radnym Rady Miejskiej dziękuję za dobrą współpracę, reprezentowanie mieszkańców oraz ich potrzeb i rzetelną pracę na rzecz lokalnej społeczności. Pracownikom Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie dziękuję za profesjonalizm i rok ciężkiej pracy, dzięki której między innymi udało się zrealizować tyle inwestycji i pozyskać niezbędne środki.

Zachęcam do lektury Raportu. Jest to obszerny dokument, pokazujący nie tylko nasze sukcesy, ale i kierunki długofalowego rozwoju oraz potrzeb, którym będziemy się starali sprostać w kolejnych latach.

Burmistrz
Miasta i Gminy Staszów
Leszek Kopeć

Załączniki:

28-05-2021, Ireneusz Kapusta
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.