Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Staszowianie uczcili 156. rocznicę Powstania Styczniowego

W Staszowie od piątku 15 do niedzieli 17 lutego trwały uroczyste obchody 156. rocznicy Powstania Styczniowego. Mieszkańcy Staszowa uczcili pamięć uczestników zrywu niepodległościowego, który pozostawił na Ziemi Staszowskiej swój szczególny ślad.

Obchody 156. rocznicy Powstania Styczniowego trwały trzy dni. Główna uroczystość odbyła się w piątek 15 lutego. Uczniowie szkół podstawowych z terenu gminy Staszów, szkół ponadpodstawowych ze Staszowa, Związek Strzelecki „Strzelec” oraz członkowie Koła Grodzkiego PTTK w Staszowie wzięli w tym dniu udział w „II Marszu Powstańców Styczniowych Staszów – Kurozwęki”. Pierwsza z grup zebrała się przy mogile powstańców w Kurozwękach. Stamtąd po złożeniu kwiatów i zapaleniu zniczy uczestnicy wyruszyli do Staszowa. Druga grupa również uczciła pamięć uczestników walk z 1863 roku, składając kwiaty pod mogiłą powstańców na zabytkowym cmentarzu przy kościele pw. św. Bartłomieja. Symboliczny znicz zapalił Leszek Kopeć, burmistrz miasta i gminy Staszów wraz ze swoim zastępcą, dr Ewą Kondek.

Centralne obchody odbyły się w Parku Legionów w Staszowie dokąd przymaszerowały obie grupy. W części oficjalnej dr Dariusz Kubalski przedstawił zebranym krótką charakterystykę Bitwy Staszowskiej. Następnie burmistrz Leszek Kopeć podziękował wszystkim za udział w obchodach rocznicowych. -Jestem niezmiernie szczęśliwy, że „II Marsz Powstańców Styczniowych Staszów – Kurozwęki” skupił tak wielu sympatyków historii i patriotyzmu oraz, że stał się tak ważnym elementem edukacji historycznej. Dziękuję Wam wszystkim za włączenie się w tę niezwykłą lekcję historii, która kształtuje postawy patriotyczne oraz pielęgnuje pamięć o minionych wydarzeniach, które rozegrały się tutaj, na Ziemi Staszowskiej.- Po podziękowaniach włodarza nastąpiło złożenie kwiatów i zniczy pod pomnikiem Żołnierza Polskiego. Wieńce złożyli wojewoda świętokrzyski, Agata Wojtyszek, burmistrz miasta i gminy Staszów Leszek Kopeć wraz z zastępcą, dr Ewą Kondek i radnymi Rady Miejskiej, wicestarosta staszowski, Leszek Guzal wraz z przewodniczącym Rady Powiatu, Grzegorzem Rajcą, wizytatorki Świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty, Anna Sajkiewicz i Anna Słoczyńska, Komendant Powiatowy Policji w Staszowie, insp. Leszek Dębowski, a także członkowie Związku Strzeleckiego „Strzelec”, staszowscy regionaliści, uczniowie, harcerze oraz lokalni przedsiębiorcy. Wojewoda Agata Wojtyszek wraz z zastępcą burmistrza miasta i gminy Staszów, dr Ewą Kondek wręczyły uczestnikom „II Marszu Powstańców Styczniowych Staszów – Kurozwęki” okolicznościowe listy gratulacyjne. Po zakończeniu części oficjalnej Paweł Staszczak, członek Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych "Avito Vivit Honore” zaprezentował zebranym uzbrojenie powstańców.

W sobotę, 16 lutego, w Pałacu Dzięki w Wiązownicy-Kolonii odbyła się konferencja „Powstanie 1863-1864 na Ziemi Staszowskiej”. W spotkaniu wziął udział burmistrz miasta i gminy Staszów, Leszek Kopeć, który wysłuchał trzech wykładów o tematyce powstańczej. W sobotnim spotkaniu wziął również udział Paweł Krakowiak, radny sejmiku województwa świętokrzyskiego. Konferencję rozpoczął dr Dariusz Kubalski, który zaprezentował referat pt. „Staszów w czasie Powstania Styczniowego”. Drugi temat „Uzbrojenie i wyposażenie powstańców podczas bitew powstańczych w rejonie staszowskim” podjął Paweł Staszczak. Panel zamknęło wystąpienie dr. hab. prof. UJK, Jacka Legiecia, który omówił „Walki powstańcze na ziemi staszowskiej w świetle przekazów rosyjskich”. Sobotnią konferencję „Powstanie 1863-1864 na Ziemi Staszowskiej”, która została objęta patronatem przez magazyn historyczny „Mówią Wieki”, zakończyła dyskusja uczestników.

W niedzielne popołudnie odbyło się ostatnie wydarzenie trzydniowych obchodów 156. rocznicy Powstania Styczniowego. W Parku Legionów w Staszowie miał miejsce happening historyczny pn. „Bitwa o Staszów” Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych „Avito Vivit Honore”, Małogoski Oddział Powstańczy, Stowarzyszenie „Grot” oraz Stowarzyszenie „Szaniec 1863” przedstawiły licznie zebranym mieszkańcom rekonstrukcję bitwy pod Staszowem. W wydarzeniu wziął udział m. in. Leszek Kopeć, burmistrz miasta i gminy Staszów. Dalsza część wydarzenia odbyła się w Staszowskim Ośrodku Kultury, gdzie miała miejsce prelekcja na temat Staszowa w czasie Powstania Styczniowego. Wystąpieniu towarzyszył wernisaż pamiątek z czasu powstania, przygotowany przez Stowarzyszenie „Szaniec 1863”.

Organizatorami 156. rocznicy Powstania Styczniowego byli: miasto i gmina Staszów, Staszowski Ośrodek Kultury, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Staszowie, Koło Grodzkie PTTK w Staszowie, Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej Dolina Kacanki, Zespół Pałacowo-Parkowy „Dzięki” oraz Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych "Avito Vivit Honore”.


29-03-2019, Paulina Bąkowska
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.