Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Uchwały Rady Miejskiej w Staszowie dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi


1. Uchwała Nr XXXII/307/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 10 grudnia 2012 roku, w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

2. Uchwała Nr X/79/15 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 maja 2015 roku, w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

3. Uchwała Nr XXVIII/237/16 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 lipca 2016 roku, w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

4. Uchwała Nr X/78/15 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 maja 2015 roku, w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

5. Uchwała Nr XXVIII/239/16 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 lipca 2016 roku, w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Staszów.

6. Uchwała Nr XXVIII/238/16 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 lipca 2016 roku, w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

7. Uchwała Nr VII /60/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 15 marca 2019 roku, w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

08-05-2020, Grzegorz Niziałek
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.