Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

VI sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Staszowie

W sali konferencyjnej staszowskiego magistratu we wtorek, 14 marca, odbyła się VI sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Staszowie. Młodzi Radni podjęli pięć uchwał.

Młodzieżowa Rada Miejska w Staszowie podczas sesji podjęła uchwałę w sprawie powołania stałych komisji, a także ustalenia przedmiotu ich działania i składów osobowych. Uchwałą powołano działanie czterech komisji – do spraw Promocji, do spraw Kultury, Sportu i Turystyki, do spraw Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych oraz do spraw Ochrony Środowiska. Radni ustalili także działania poszczególnych komisji. Komisja do spraw Promocji ma za zadanie promowanie miasta, promowanie działań Młodzieżowej Rady wśród samorządów uczniowskich, promocję przedsięwzięć organizowanych przez komisje, przygotowywanie materiałów promocyjnych, projektów graficznych oraz dokumentacji fotograficznej, a także prowadzenie działalności informacyjnej dotyczącej Rady. Komisja do spraw Kultury Sportu i Turystyki będzie zajmować się inicjowaniem działań dotyczących życia młodych ludzi w mieście i gminie, szczególnie w zakresie kultury, sportu i turystyki, promocją aktywności oraz propagowaniem idei aktywnego spędzania czasu wśród młodzieży. Do obowiązków Komisji do spraw Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych należy poszerzanie udziału młodzieży w życiu społecznym miasta, inicjowaniem działań dotyczących życia młodych ludzi w mieście oraz propagowaniem idei zdrowego żywienia. Komisja do spraw Ochrony Środowiska będzie się natomiast zajmować inicjowaniem działań dotyczących ochrony środowiska i przyrody, podejmowaniem działań w zakresie ochrony środowiska oraz współpracy z instytucjami związanymi ze środowiskiem, krajobrazem i ekologią. Podczas sesji ustalono, że składy osobowe poszczególnych komisji prezentować będą się następująco:

 • Komisja do spraw Promocji:

  • Natalia Rybus,

  • Julia Olszewska,

  • Magdalena Pietras,

  • Zofia Kobiałka,

  • Wiktoria Kwiatek,

  • Aleksandra Kosakowska,

  • Hanna Raczyńska,

  • Aleksandra Stawecka,

  • Mikołaj Monkowicz,

  • Bartłomiej Matusz.

 • Komisja do spraw Kultury, Sportu i Turystyki:

  • Julia Brzyszcz,

  • Zuzanna Szlufik,

  • Mikołaj Monkowicz,

  • Karol Podkowa,

  • Bartłomiej Matusz,

  • Aleksandra Stawecka,

  • Julia Gąszczyk,

  • Jakub Skowron,

  • Bartosz Janecki,

  • Hanna Raczyńska.

 • Komisja do spraw Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych:

  • Zuzanna Jarzyna,

  • Julia Olszewska,

  • Jakub Wasilewski,

  • Marcel Koryciński,

  • Natalia Zajdel,

  • Julia Gąszczyk,

  • Karol Podkowa,

  • Radek Maj,

  • Aleksandra Kosakowska,

  • Zofia Kobiałka.

 • Komisja do spraw Ochrony Środowiska:

  • Zuzanna Jarzyna,

  • Julia Brzyszcz,

  • Zuzanna Szlufik,

  • Marcel Koryciński,

  • Magdalena Pietras,

  • Natalia Zajdel,

  • Wiktoria Kwiatek,

  • Jakub Wasilewski,

  • Radek Maj,

  • Bartosz Janecki.

Wśród członków poszczególnych komisji wybrano również przewodniczących. Tym samym przewodniczącą Komisji ds. Promocji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Staszowie została Aleksandra Stawecka. Funkcję przewodniczącej Komisji ds. Kultury, Sportu i Turystyki Młodzieżowej Rady Miejskiej w Staszowie będzie pełniła Julia Gąszczyk, zaś Komisji ds. Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych Marcel Koryciński. Komisji ds. Ochrony Środowiska Młodzieżowej Rady Miejskiej w Staszowie przewodniczyć będzie Julia Brzyszcz.

Nowo wybranym członkom wszystkich komisji złożyli gratulacje włodarze miasta – burmistrz Leszek Kopeć oraz zastępca burmistrza, Ewa Kondek. Samorządowcy życzyli również młodzieży owocnych dyskusji, które przyniosą wymierne skutki podczas prac komisji.


 VI sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Staszowie

 VI sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Staszowie

 VI sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Staszowie

 VI sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Staszowie

 VI sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Staszowie

 VI sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Staszowie

 VI sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Staszowie

 VI sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Staszowie

 VI sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Staszowie

 VI sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Staszowie


16-03-2023, Paulina Bąkowska
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.